EU och nya momsregler – EU and new tax laws – MOSS

Skogstroll - Virkmönster av Anita Schaeder Annie's Granny Design
Året har inte börjat bra. EU har infört en ny momslag som gör att om man säljer mönster som elektronisk nedladdning, pdf-dokument som jag gör, så ska man betala moms i det land kunden kommer ifrån om kunden kommer från ett land inom EU. Istället för som nu, svensk moms.

Nu har jag läst lagtexten och googlat i en hel dag, jag kunde inte tro att det var sant!

Men det är det.

 

 

 

Detta är vad det i korthet går ut på:

– Jag måste veta var kunden kommer ifrån för land.
– Jag måste veta vilken momsprocent som gäller för det landet.
– Jag måste veta om kunden är privatperson eller företag, för lagen gäller inte försäljning till företag.
– Jag måste registrera mig för Skatteverkets elektroniska tjänst MOSS, och det innan 31/12 2014 om jag vill sälja under första kvartalet 2015. Om jag inte gör det och ändå säljer, måste jag momsregistrera mig i varje land jag säljer till och själv sköta om momsdeklarationer och inbetalning av moms till varje land med allt vad det innebär.
– Jag måste spara all dokumentation om kunden i tio år.
… och allt vad mer som jag ännu inte läst eller förstått.

Bara att veta var kunden kommer ifrån är en utmaning eftersom jag ibland bara har en epostadress. Det går att överlåta till ett företag att sälja mina mönster åt mig, och då ansvarar de för momsen. Men de tar betalt för detta och då försvinner en stor bit av min förtjänst.
Dessutom riskerar jag att råka ut för skatterevision från varje land inom EU.
Lite mycket att hantera kan jag tycka.

Att göra allt detta kräver långt mer administration än vad jag vill hålla på med. Jag vill skapa mönster, inte vara momsadministratör. Så nu har jag beslutat att mina mönster tills vidare bara finns att köpa som pappersmönster, för lagen gäller bara elektronisk handel. Jag är tvungen att höja priset för att täcka utskriftskostnader. Jag måste ta betalt för porto. Straffa mina kunder. Tillbaka till stenåldern. Effektivt sätt att stänga ner småföretagare. Jag hoppas verkligen de kommer på bättre tankar och ändrar lagen. Suck.

 Forest Troll - Crochet pattern design Anita Schaeder Annie's Granny Design

Not the best start of a New Year. EU has introduced a new VAT law, which means that if you sell patterns for electronic download, pdf documents like I do, you should pay VAT according to the law in the country the customer comes from, if the customer is in any of the EU countries. Instead of the VAT rate from the country I am in.

Now I’ve read the legal text and googled for a whole day, I could not believe it was true!

But it is.

 

 

This is in short what it is about:

* I have to know which country the customer comes from.
* I have to know the VAT rate valid for that country.
* I have to know if the customer is a private person or a company, because the law is not applicable for companies.
* I have to register for the electronic service MOSS, and in Sweden I have to do that before 31/12 2014 if I want to sell patterns during the first quarter of 2015. If I don’t do that, I must register for VAT in all EU countries I sell to, and I have to take car of VAT declaration and payments in all countries.
* I have to save all documentation about the customers for ten years.
…and whatever else I haven’t read or understood yet.

To know which country a customer comes from is a challenge when I sometimes only have en email address. 
It is possible for me to let another company sell my patterns at a cost, taking a big chunk of my profit.
On top of all this, I might face a tax audit from every country in the EU. A little bit too much to handle, I think.

To do all this requires far more administration than I want to do spend time doing. I want to create patterns and design, not work as a tax administrator. 

So now I’ve decided that my designs for the time being are only available as paper patterns, because the law only applies to electronic commerce. I have increased the price to cover for the printing cost. I have to charge for shipping. Punishing my customers. Back to the stone age. Effectively shutting down small businesses. I really hope they will reconsider and change the law. Sigh.

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , . Bookmark the permalink.

7 Responses to EU och nya momsregler – EU and new tax laws – MOSS

 1. Really a shame, I hope common sense will eventually prevail!

 2. Monica says:

  Inte klokt att straffa småinkomsttagarna ännu mer!!!

  • Anita says:

   Eller hur? Det blir snudd på omöjligt att sälja pdf-mönster eftersom det blir så mycket jobb om man vill göra rätt för sig. Jag hoppas verkligen de tänker om.

 3. Beth says:

  Anita, this is hard to believe. It amazes me how laws and rules are passed that no-one sensible has actually cosidered the consequences to simple, ordinary people and transactions. Why on earth would they want to make it so difficult for people to sell PDF patterns? As you say, a giant step back into the stone age.

  I think you’ve done the only reasonable thing you could…go back to paper patterns and hope, hope, that some reason will prevail and this rule will be overturned.

  I wish you luck, and a great deal of joy, in 2015, in spite of this!

  Warmly,

  Beth

  • Anita says:

   Beth, It is indeed hard to believe. This will affect all paid pdf downloads to and from all the EU countries, for both sellers and buyers. I’m sure there are a lot of people not aware of the new regulations, that in fact will be breaking the law in all the EU countries they sell patterns to. And it is also a shame for those who try to buy pdf patterns but cannot. Most of my patterns are free, and I think they will continue to be free. More joy and less work that way. I too wish you the best 2015, with lots of creativity and fun! /Anita

 4. Pingback: Mitt första tryckta mönster – My first printed pattern |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *