Tag Archives: MOSS

EU och nya momsregler – EU and new tax laws – MOSS

Året har inte börjat bra. EU har infört en ny momslag som gör att om man säljer mönster som elektronisk nedladdning, pdf-dokument som jag gör, så ska man betala moms i det land kunden kommer ifrån om kunden kommer från … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , | 7 Comments