Category Archives: Lace

Fler loppisfynd – More flee market bargains

Sommar är rätt tid för loppis och auktioner! Jag hoppas kunna besöka flera i sommar och fynda!

Summer is the right time for flee markets and auctions! I hope to visit several this summer and pick up bargains! 

Nedan är några fynd från mina samlingar. Alla var jättebilliga, 5-10 kronor styck! Jag ville tvätta dem, flera av dem var ganska gula från början. Duken nedan var riktigt gul men tyvärr tänkte jag inte på att ta en bild så man kan jämföra före och efter. Jag var mer koncentrerad på att hitta rätt tvättmetod.

Below are some bargains from my collections. They were all so cheap, 5-10 SEK each (approx. 1-2 USD or 0,5-1 EUR)! I wanted to wash them, several of them were quite yellow to start with. The doily below was really yellow but unfortunately I did not think to take a picture so you can compare before and after. I was more concentrated on finding the correct way to wash them.

Crochet doily - flee market find by AnniesGranny

Varje ruta på duken är bara 6×6 cm.
Each square on the doily is only 2 1/3”

Ett vet jag: Klorin är absolut förbjudet! Det har jag försökt en gång förut och lyckas totalförstöra en duk i frivolitet som blev så skör att den gick sönder bara jag tog i den. Dessutom ville jag inte använda något som dessutom var tveksamt miljömässigt.

One thing I do know: Chlorine is strictly forbidden! I have tried once before to bleach a tatted doily by using chlorine and managed to completely destroy it since it became so fragile that it fell apart just by touching it. Also, I wanted to use something that is a bit more environmental friendly.

Crochet doily - Flee market find by AnniesGranny

Det finns massor med råd på nätet om hur man ska göra. Blekmedel, bikarbonat, citron, bleksalt, vanligt tvättmedel, hundschampoo, salt och en hel del andra kemiska preparat jag aldrig hört talas om!

Jag provade att blötlägga dukarna i hett vatten i några timmar i vanligt vittvättmedel, och därefter tvätta dem i 60 grader i tvättmaskinen. Resultatet blev riktigt bra. Den duk som var mest gul blev inte helt vit, lite mer som ljust gräddvit men jag tycker det duger långt. Det är bara när man jämför med något annat som är kritvitt som man ser att den inte är helt vit. Det kan den nog inte bli, tror jag. Möjligen om jag låter den ligga i solen under några dagar.

There is plenty of advice online about how to do this. Bleach, baking soda, lemon, bleaching salt, regular detergent, dogschampoo, salt and a lot of other chemicals I’ve never even heard of!

I tried soaking the cloth in hot water for a few hours with ordinary white wash detergent, and then wash it at 60 degrees in the washing machine. The result was really good. The doily that was the most yellow didn’t become completely white, but a little more like a light cream color but I think it will do. It’s only when you compare it to something else that is pure white that you see that it is not completely white. But then again I don’t think it will ever be. Possibly if I let it lie in the sun for a couple of days.

Crochet doily - Flee market find by AnniesGranny

Det här är en vacker duk med ett ovanligt mönster.
This is a beautiful doily with an unusual pattern.

Crochet lace - Flee market find by AnniesGranny

Crochet lace - Flee market find by AnniesGranny

1 meter spets, bredd 5,5 cm. Kommer antagligen från eller är tänkt till ett gammalt lakan från början.

40” lace, 2 1/6” wide. Probably coming from or meant for an old bed sheet from the beginning.

Crochet lace - Flee market find by AnniesGranny

Fantastisk spets, bara 1,5 cm bred. Den måste ha virkats i en mycket tunn tråd, 80 eller tunnare.
Fantastic lace, only 3/5” wide. It must have been made using very thin thread, size 80 or thinner.

Crochet lace - Flee market find by AnniesGranny

Det här är väl en söt spets, eller hur?

This is a cute lace, don’t you think?

Posted in Crochet, Doilies, Dukar, Lace, Lace, Spets, Spets, Virkat | Tagged , , , , , , | 3 Comments

Mysteriet löst / Mystery solved

I min förra blogpost berättade jag om den mycket vackra duken som jag hittade på butiken Old Touch på Upplandsgatan i Stockholm. Jag kunde inte bli klok på vad det var för teknik som använts för att göra den. Knypplat, vävt, virkat, eller vad? Eller en blandning av flera?

Till slut hittade jag sidan Lace Fairy, som hade en förteckning över olika tekniker. Efter att ha klickat mig igenom teknik efter teknik kom jag till slut fram till Armenian Bebilla, och Bingo! Där var den!
När jag sedan också hittade boken “The Priscilla Armenian Needlepoint Lace Book” av Nouvart Tashjian från 1923 blev jag helt säker.

In my previous blog post I wrote about the very beautiful doily I found on the shop Old Touch in Stockholm. I could not make out what kind of thread technique was used to make the lace. Bobbin lace, weaving, crochet, tatting, what? Or a mix of several different kinds?

Finally I found the site Lace Fairy, that had a listing over different techniques. I clicked my way through them one by one until I came across Armenian Bebilla, and Bingo! There it was! 
When I also found the book “The Priscilla Armenian Needlepoint Lace Book” by Nouvart Tashjian from 1923 I was sure I found it.

Nedan till vänster en uppförstorad detalj från en bild i boken, och till höger en detalj från min duk.
Visst är det samma teknik!

Below to the left an enlarged detail from a picture in the book, and to the right a detail from my doily. Sure it is the same technique!

Priscilla_Armenian_Lace_detail Armenian_Bebilla_Doily_detail3

Enligt boken känner man inte till så mycket om ursprunget till den här tekniken. Tills helt nyligen ska kunskapen om hur man gör sådan här spets ha ansetts som en nödvändig kunskap för varje armenisk flicka. Den var en oumbärlig del i utsmyckningen av hennes brudkista, vars innehåll hon förväntades tillverka helt och hållet själv. Då uppfödning av silkesmaskar förr var en hushållsindustri, kom ofta tråden till dessa spetsar från de silkesmaskar flickorna själva hjälp till att ta hand om. Om man tittar närmare på de bättre typerna av Armenisk spets inser man att det inte var kommersiell efterfrågan utan kärlek till det vackra och rivaliteten i hantverket som gjorde att denna typ av spets fick en sådan hög grad av perfektion. Spetsen tillverkades aldrig för att säljas förrän i slutet av 1800-talet och var därför inte mycket känd i västvärlden. (Utdrag ur boken)

Tekniken kallas även Oya, och är då ofta spets i form av små blommor och andra dekorationer.
Spetsen tillverkas med bara nål och tråd. Det finns en film på YouTube där Florence visar hur hon gör en spetskant på en näsduk. Det finns en annan film som visar en närbesläktat teknik från Turkiet. Helt otroligt vilket arbete som läggs ner på dessa vackra dukar!

According to the book the origin of Armenian needlepoint lace is not definitely known. Until very recent years the making of this lace was regarded as one of the necessary accomplishments of every Armenian girl. It formed an important part in the ornamentation of her trousseau, which she was expected to make entirely herself. The raising of the silkworm was in many places a household industry, so the silk threads used for the lace come from the silkworms which the girl has helped to care for. As one looks at the better types of Armenian lace, one realizes that it was not commercial demand, but love for the beautiful and the rivalry in craftmanship that brought this lace to its high degree of perfection. The lace was never made for sale until the end of the nineteenth century, and therefore was not much know to the Western world. (Book excerpt)

The technique is also called Oya, and is then often used to create small flowers and other embellishments. The lace is made using only a needle and thread. There is a clip on YouTube where Florence is demonstrating how she makes a lace edge on a hankerchief. There is yet another clip showing a similar lace technique from Turkey. Incredible the amount of work that is put into these beautiful lace works! 

Armenian_Bebilla_Doily_detail2

Se här hur skir och tunn spetsen i min duk är! Det finns inte många bilder på Armenisk spets på nätet att hitta och, om jag får säga det själv, inga som är lika vackra som på den duk jag köpte!

See here how sheer an thin the lace is. There is not than many images of Armenian lace to be found on the net and none, if I may say so, are as beautiful as the one I bought.

Armenian_Bebilla_Doily_detail1

Armenian_Bebilla_Doily

Posted in Lace, Spets | Tagged | 2 Comments

Vacker duk från Old Touch / Beautiful doily from Old Touch

Igår var jag in på butiken Old Touch på Upplandsgatan 43 i Stockholm, en underbar butik med gamla klänningar, textilier, skor, pärlbesatta handväskor, spetsar och allt möjligt. En butik där man kan botanisera hur länge som helst och njuta av alla gamla vackra saker.

Där hittade jag en duk i en teknik som jag aldrig sett förut. Jag blir inte klok på vad det är!
– “Gaffelvirkat”, sa de i kassan när jag betalade för den.
Men jag har sett gaffelvirkade föremål förut, och det här ser inte ut som det.
Någon som har vet?

135 kronor kostade den, men det tycker jag den är värd. Tråden är sytrådstunn, så hela duken är bara 35 cm lång trots att den är så full av detaljer.

Yesterday I went in to the store Old Touch in Upplandsgatan 43 in Stockholm, a wonderful shop with old dresses, textiles, footwear, lace, pearly handbags and all kinds of things. A store where you can browse forever and enjoy all the beautiful old things.

There I found a doily in a technique that I’ve never seen before. I can’t figure out what it is!
– “Fork Crochet,” they said at the counter when I paid for it.
But I have seen fork crocheted items before, and this does not look like it. 
Anyone have a clue?

135 SEK I paid for it, and I think is is worth it. The thread is really thin, so the entire doily  is no more than 13 3/4 inches long, although it is so full of detail.
OldTouch_doily_001

OldTouch_doily_001_detail

Samtidigt passade jag på att köpa en florstunn stickad duk i ungefär samma storlek. Underbart vacker, jag kunde bara inte låta den vara kvar i butiken! Jag såg också ett stickat överkast, urtjustigt, för billiga 350 kr, men jag behöver inget överkast, så det fick vara kvar. En butik som jag bara måste besöka oftare!

I also took the opportunity to buy a sheer knitted doily of the same size. Wonderfully beautiful, I just could not let it remain in the store! I also saw a knitted beadspred, really beautiful, for the bargain price 350 SEK. But I don’t need a beadspread so I left it behind. A store I simply have to go there more often! 

OldTouch_doily_002

Posted in Doilies, Dukar, Lace, Spets | Tagged , , , , , | 7 Comments