Sara Lawergren

Uppdatering 2017-05-05: Sara Lawergren gick ur tiden den 14 mars 2017. Det är svårt att hitta ord som beskriver denna fantastiska kvinna och hennes livsverk.  Tack Sara, för all inspiration du gett till generationer av textilhantverkare!

Update 2017-05-05: Sara Lawergren passed away March 14 2017. It is hard to find the words to describe this amazing woman and her life work. Thank you, Sara, for all the inspiration you have given to generations of textile crafters.    

Tatting patterns by Sara Lawergren

Det var när jag tittade närmare på boken om Frivoliteter som jag upptäckte att Sara Lawergren som har skrivit den också är upphovskvinna till många fler av de böcker som jag använt ända sedan jag var liten flicka. Hennes publikationer är så bekanta för mig, men jag har inte tidigare reflekterat över kvinnan bakom namnet: S. Lawergren.

Sara är en imponerande person! Se bara nedan på hennes utgivning under mer än 40 år! Det är med Sara som med så många andra begåvade kvinnor, att det är lite känt om dem.

It was when I took a closer look at the booklet Tatting Patterns that I discovered that Sara Lawergren who wrote it was also the author of many more of the booklets that I’ve used since I was a little girl. Her publications are so familiar to me, but until now I had not thought much about the person behind the name: S. Lawergren. Sara is an impressive person! Just scroll down to see the long list of her publications spanning over more than 40 years! It is with Sara as it is with so many other talented women, there is little known about them.

Sara Lawergren 1999

Sara Lawergren 1999.

Jag hade den stora förmånen att bli inbjuden av Saras kusin Bertil att få träffa Sara i Visby. Efter att ha åkt på en sight seeing tur runt Visby murar, fick jag sitta med Sara på hennes balkong, njuta av solskenet och prata om ditt och datt. Efter en trevlig lunch ägnades eftermiddagen åt att gå igenom hennes produktion, och den är diger! Det var helt fantastiskt att få se hennes originalmönster och anteckningar, teckningar och tavlor! En släkttavla på väggen visade att hon och hennes släkt kommer från Gotland och Öland, men är spridda även till USA. Sara själv var stolt över att ha lärt sig engelska på egen hand, så att hon kunde samtala med sina släktingar när hon besökte dem.

I had the great privilege to be invited by Sara’s cousin Bertil to meet Sara in Visby. After having been on a sightseeing tour around the walls of Visby, I sat with Sara on her balcony, enjoying the sunshine and talking about this and that. After a nice lunch, we spent the afternoon going through her production, and it is extensive! It was quite amazing to see her original patterns and notes, drawings and paintings! A pedigree on the wall shows that she and her family originates from the islands of Gotland and Öland in Sweden, but is spread to the United States as well. Sara herself was proud to have learned English on her own so that she could talk to her relatives when she visited them.

Sara Lawergren och Anita Schaeder

Jag och Sara, med ett par av hennes akvarellmålningar på väggen bakom oss.
Me and Sara with a couple of her paintings on the wall behind us.

 

Sara föddes 23 juli 1919 i Visby och fyller snart hela 97 år!

Hennes far var bilreparatören Willy Lawergren (1895-1977) född i Hablingbo på Gotland och hennes mor var mejerskan Sigrid f. Pettersson (1895-1931). Sara hade en äldre syster, Alva f. 1917 som gick bort i lunginflammation 1919 när hon bara var två år och Sara var tre månader gammal. Sara var bara 12 år när modern dog av reumatisk feber. Fadern gifte aldrig om sig, och Sara själv har förblivit ogift och har inga barn.

Sara  arbetade några år på Cedergren och Erikssons Sybehörsaffär i Visby innan hon tog anställning som reklamtecknare hos All-Reklam i Visby. I egenskap av reklamtecknare gjorde hon bl.a. skyltar, vykort, diplom och annonser. Hon var flitig akvarellmålare och målade periodvis en tavla i veckan som såldes på Ridelius galleri i Visby. Sitt akvarellmåleri och sitt yrke som textildesigner ägnade hon sig åt på kvällar och helger.

Hon har designat en mängd mönster i hardangersöm, filé och pinnspets, venetianskt broderi, klostersöm, korsstygn, flamskvävnad, virkning och frivoliteter för AB E. Holmqvists Eftr i Malmö (EHE), Dollfus-Mieg & CO (DMC), Marks, AB O. Oehlenschlägers Eftr (OOE) och Cartier-Bresson (CB) men har också publicerat flera mönster i veckotidningar, bland annat Allers Veckotidning.

1982 komponerade och sydde hon kyrkduken “Tron, Hoppet och Kärleken” till Stenåsa Kyrka på Öland.

Jag känner mig otroligt bortskämd att ha fått träffa Sara och sett alla hennes fantastiska mönster!

Sara was born July 23 1919, in Visby on the island of Gotland in Sweden and will soon celebrate her 97th birthday!

Her father was car repairman Willy Lawergren (1895-1977) born in Hablingbo on Gotland and her mother was dairy worker Sigrid, born Pettersson (1895-1931). Sara had an older sister, Alva b. 1917 but she died of pneumonia in 1919 when she was only two and Sarah was three months old. Sarah was only 12 years old when her mother died of rheumatic fever. Her father never remarried, and Sara has remained unmarried and has no children.

Sara worked some years at Cedergren and Eriksson’s haberdasher in Visby before she took up a job as a commercial artist at All-Reklam in Visby. As a commercial artist, she made amongst other things signs, postcards, diplomas and advertisements. She was a diligent watercolor painter and periodically painted a picture a week sold by Ridelius gallery in Visby. It was in the evening and on the weekend that Sara devoted herself to her watercolor paintings and her profession as a designer. 

She has designed a variety of patterns in Hardanger needlework, filet lace, Venetian embroidery, couching, cross stitch, tapestry, crocheting and tatting for AB E. Holmqvist Eftr in Malmo (EHE), Dollfus-MIEG & CO (DMC), Marks, AB, O . Oehlenschlägers Eftr (OOE) and Cartier-Bresson (CB) but has also published several patterns in magazines, one being Allers magazine.

In 1982 she composed and sewed the church cloth “Faith, Hope and Love” for Stenåsa Church on Öland.

I feel so fortunate to have met Sara and to have seen all her amazing designs!

Lampor design Sara Lawergren

Ett par av Saras virkade lampor i egen design.
A couple of crochet lamps of Sara’s own design.

 

UTGIVING

Nedan är en sammanställning av hennes utgivning. Förlag är EHE, AB E. Holmqvists eftr. om inget annat sägs. Det är inte alltid som tryckår anges och i sådana fall har jag uppskattat första upplagans år. I vissa fall har inte heller författare angivits, men där har jag Saras egna noteringar att förlita mig på. Omslagen är i många fall Saras egen design, och de teckningar och vinjetter som finns med i böckerna har Sara också gjort själv. Utöver egna publikationer har hon gjort omslag och vinjetter till andras, t.ex. Virkvännen 1952 och Spetsskrinet 1955 av Maria Danielsson samt Nyttospetsar 1955 av Iris Markström.

Omslag och vinjetter av Sara Lawergren

Omslag och vinjetter av Sara Lawergren
Cover and vignettes by Sara Lawergren

 

PUBLICATIONS

Below is a compilation of her publications. The publisher is EHE, E. Holmqvist eftr if nothing else is stated.  It is not always the year of publication is printed and in such cases, I have estimated the first edition year. In some cases, not even the author is stated, but then I rely on Sarah’s own notes. The covers are in many cases Sarah’s own designs, and the drawings and vignettes that appear in the booklets Sara also made herself. In addition to her own publications, she has done covers and vignettes to others, such as Virkvännen 1952 and Spetsskrinet in 1955 by Maria Danielsson and Nyttospetsar 1955 by Iris Markström.

Alfabet av Sara Lawergren Alfabet – 1940

Format 218×283 mm. 40 sidor inkl. omslag.

Rikt illustrerad med bilder på bokstäver, monogram och vinjetter. Det här var Sara Lawergrens första bok.

40 pages incl. cover. Richly illustrated with pictures of letters, monograms and vignettes. This is Sara Lawergrens first publication.

Bottensömsmodeller av Sara LawergrenBottensömsmodeller – c:a 40-talet

Format 210×298 mm. 20 sidor inkl. omslag.

Boken innehåller 28 modeller på dukar, festremsor och kuddar med måttangivelser i färdigt mått. Helt illustrerad med fotografier av broderier i färg och svartvitt. Text även på engelska.

20 pages incl. cover. The booklet contains tablecloths, table runner and pillows with measurements. Fully illustrated with photos of embroideries in color and black and white. The text also in English. 

Bomärket av Sara LawergrenBomärket – 1949

Format 215×300 mm. 52 sidor inkl. omslag. ISBN 91-85168-51-3.

Sex sidor prov på olika stygn och sömsätt, bottensömmar, smocksöm och hardangersöm. En mängd olika alfabet och monogram, även kombinerade med blommotiv. Barnmotiv och korsttygnsmönster på bårder, djur och blommor.

Den här boken har getts ut i mer än 30 upplagor från 1949 till mitten av 80-talet! 25:e upplagan nådde 172.000 ex.

52 pages incl. cover. Six pages are samples of different stitches and techniques, linen embroidery, smocking and Hardanger embroidery. A variety of alphabets and monograms, also combined with floral motifs. Children’s motifs and cross stitch patterns of borders, animals and flowers. This booklet has been published in more than 30 editions from 1949 to the mid-80s! The 25th edition reached 172000 copies. 

Bottensömmar av Sara LawergrenBottensömmar (Linen embroidery) – 1952

Format 205×277 mm. 24 sidor inkl. omslag.

Innehåller teknikbilder på olika hålsömmar och bottensömmar med förslag till användningsområden. Myrgång, näversöm, hålfåll, stopphålssöm, herrgårdshålsöm, hardangersöm och hedebosöm. Helt illustrerad med fotografier av broderier i svartvitt.

24 pages incl. cover. Contains photos of various stitch techniques and suggestions for use. Fully illustrated with photos of embroideries in black and white. 

Nämna och brodera av Sara LawergrenNamna och Brodera (Name and embroider) – 1954

Format 210×300 mm. 44 sidor inkl. omslag.

Samling broderimönster för barnlakan, lakan, alfabet, monogram, barnmotiv. Korsstygnsmönster på blommor, bottenmotiv, alfabet. Broderimönster på landskapsblommor. Motiv till handtryck, applikationer mm. Exempel på stopphålssöm, herrgårdshålsöm och bottensöm.

44 pages incl. cover. Contains a collection of embroidery patterns for children sheets, sheets, alphabet, monograms, children motifs. Cross stitch patterns of flowers, linen embroidery and alphabets. Embroidery patterns of flowers. Motifs for applications and example of various embroidery stitches. 

Frivolitetsmönster av Sara LawergrenFrivolitetsmönster (Tatting patterns)- 1955

Format 224×157 mm. 36 sidor inkl. omslag.

Innehåller beskrivning på hur man slår frivoliteter, samt 43 mönster på kantspetsar, stjärnor och dukar.

36 pages incl. cover. Contains a tatting tutorial and 43 different patterns of edgings, stars and doilies.  

Konstsöm av Sara LawergrenKonstsöm (Art stitches) – 1955

Format 210×290 mm. 28 sidor inkl. omslag.

Innehåller exempel på hålfåll, myrgång, näversöm, stopphålsöm, herrgårdshålsöm. Exempel på användningsområden, förkläden, dukar, kuddar, kläder, gardiner, lampskärm etc. Helt illustrerad med fotografier och tecknade beskrivningar av broderier i färg och svartvitt.

28 pages incl. cover. Contains samples of various stitches and usages such as aprons, table cloths, pillows, curtains, lamp shades etc. Fully illustrated with photographs and drawings of embroideries in color and black and white. 

Grytlappar av Sara LawergrenGrytlappar (Pot holders) – 1959

Format 210×148 mm. 36 sidor inkl. omslag.

Innehåller beskrivningar till 15 modeller med färgbilder på varje grytlapp.

Inte bara jag har virkat grytlappar från mönstren i den, utan det gjorde även mamma.

36 pages incl. cover. Contains 15 different models of pot holders and photographs in colors of each one.  

Hardangermönster av Sara LawergrenHardangermönster (Hardanger thread work patterns) – c:a 1960

Format 206×302 mm. 20 sidor inkl. omslag.

Innehåller prover på olika stygn, bilder på tehätta, kuddar, löpare, dukar och band. Delvis på engelska.

20 pages incl. cover. Contains samples of different stitches, photographs of tea pot cover, pillows, table runners and table cloths. Partly in English. 

Moderna Mönster av Sara LawergrenModerna Mönster (Modern patterns) – c:a 1961

Format 210×296 mm. 20 sidor inkl. omslag.

Innehåller 23 modeller på löpare, dukar, kuddar, glasögonfodral, bokmärken, brickband, lavendelpåsar och tavlor.

20 pages incl. cover. Contains 23 models of table runners, table cloths, pillows, glasses cases, bookmarks, tray bands, lavender bags and pictures. 

Aktuella broderier av Sara LawergrenAktuella Broderier (Current embroideries) – c:a 1962

Format 210×297 mm. 28 sidor inkl. omslag.

Innehåller monogram, korsstygnsmönster på blommor, bårder och julmotiv. Olika barnmönster med efterstygn och patchwork.

28 pages incl. cover. Contain monograms, cross stitch patterns of flowers, borders and Christmas motifs. Different child motifs with patch work.

Tapisserie-Boutique av Sara LawergrenTapisserie-Boutique – c:a 1963

Format 210×296 mm. 20 sidor inkl. omslag.

Innehåller upp till 40 olika mönster till bottensömmar och förslag till användning.

20 pages incl. cover. Contain up to 40 different patterns of linen embroidery including suggestions for use. 

Handvirkat av Sara LawergrenHandvirkat – (Crochet by hand) c:a 1963

Format 238×172 mm. 52 sidor inkl. omslag.

Innehåller 50 beskrivningar på virkade mellan- och uddspetsar, tabletter, sängtäcken, grytlappar, brudkronor m.m.

Flera av dukarna i det här häftet har jag virkat och min mor virkade en mellanspets i ljusblått bomullsgarn som används som fönsterremsa.

52 pages incl. cover. Contain 50 descriptions of crocheted lace and edgings, tablets, bed spreads, pot holders, bridal crowns and more. 

Skandinaviska korsstygn av Sara LawergrenSkandinaviska Korsstygn (Scandinavian Cross stitches) – c:a 1964

Förlag: DMC Dollfus-Mieg & Cie. Format 209×298 mm. 20 sidor inkl. omslag.

Innehåller 72 olika korsstygnsmotiv, blommor, fåglar, svampar, båtar, djur, julmotiv, alfabet. Även exempel på användningsområden.

Jag var och är förtjust i att brodera, och många av mönstren i det här häftet har jag broderat som ung flicka. Jag sitter bara och ler när jag bläddrar igenom sidorna och känner igen så många motiv!

Publisher: DMC Dollfus-Mieg & CIe. 20 pages incl. cover. Contain 72 different cross stitch motifs, flowers, birds, mushrooms, boats, animals, alphabets and Christmas motifs. Also with suggestions for use. I was and am very fond of embroidery, and many of the patterns in this booklet I made as a young girl. I sit with a smile on my face scrolling through the pages, recognizing so many motifs.  

Bottensömsmotiv av Sara LawergrenBottensömsmotiv (Linen embroidery motifs) – c:a 1968

Format 210×297 mm. 20 sidor inkl. omslag.
Innehåller beskrivning på olika bottensömmar, alfabet i olika sömsätt, modeller på dukar, brickband, kuddar och väskor. Svensk och engelsk text.

20 pages incl. cover. Contains patterns of linen embroidery, doilies, pillows and bags. Text in Swedish and English. 

Fenix Virkbok av Sara LawergrenFenix Virkbok (Fenix crochet book) – c:a 1969

Format 233×165 mm. 52 sidor inkl. omslag. ISBN: 91-85168-89-0

Innehåller 53 olika mönster på dukar, löpare, tabletter, babytäcken, väskor, udd- och mellanspetsar, sängtäcken, gardin, brudkrona, brickband, lampskärm, grytlappar, hattar, kudde samt fönsterskärmar.

52 pages incl. cover. Contains 53 different patterns of doilies, table runners, baby covers, bags, edgings, bed spreads, curtains, bridal crown, lamp shades, pot holders, hats, pillows and window shades. 

Flora Fauna av Sara LawergrenFlora Fauna – c:a 1976

Format 210×298 mm. 20 sidor inkl. omslag. ISBN 91-85168-88-2

Innehåller 70 olika mönster på korsstygnsbroderier, blommor, fiskar, frukt, bär, och löv, samtliga med diagram i färg och DMC färgnummer. Omslagets insidor innehåller förslag på olika användningsområden.

20 pages incl. cover. Contains 70 different cross stitch patterns flowers, fish, fruit, berries and leafs, all with diagrams in color stating the DMC color number. The inside of the covers has suggestions for use. 

Symphony av Sara LawergrenSymphony – c:a 1974

Format 215×232 mm. 24 sidor inkl. omslag.

ISBN 91-85168-91-2

Innehåller många korsttygnsmönster på alfabet, kransar, blommor, amoriner, bårder, fåglar, insekter, frukt, bär, djur, julmotiv, kudde (på omslaget), tavlor och även förslag till olika användningsområden. DMC färgnummer anges till varje motiv.

24 pages incl. cover. Contains cross stitch patterns of alphabets, wreaths, flowers, cupids, borders, birds, insects, fruit, berries, animals and Christmas motifs, with suggestions for use. DMC color number. The inside of the covers has suggestions for use. 

Rhapsody av Sara LawergrenRhapsody – c:a 1977

Format 160×240 mm. 20 sidor inkl. omslag. ISBN 91-85168-94-7

Broderi och korsstygnsmönster. Ingår mönster blomsterbårder, bårder, blomstermotiv, Julkrans, fågel, ljus, katt, fågel, fjäril, båt, ugglor lejon, häst, bil, människor, blommor, alfabet och mycket mer. Tips på hur man förstorar mönster och skapar mönsterkombinationer.

20 pages incl. cover. Embroidery and cross stitch patterns. Contains motifs of flower borders, borders, Christmas wreath, birds, candles, animals, butterflies, boats, cars, people and much more. Tips on how to enlarge patterns and create pattern combinations. 

Bottensömmar av Sara LawergrenBottensömmar (Linen embroidery) – c:a 1980

Format 210×297 mm. 16 sidor inkl. omslag.

ISBN 91-85168-98-X

Trots att boken har samma namn som den som gavs ut 1952 är innehållet helt annorlunda. Den här innehåller mer dukmönster och mindre exempel på olika stygn.

16 pages incl. cover. Even though this booklet has the same name as the one published in 1952 the content is completely different. This one contains more tablecloth patterns and less sample of stitches. 

Roulett Kudde – DMC Mönsterserie 587

Format 210×148 mm. 4 sidor inkl. omslag.

Även mönster på sängtäcke.

Blå anemon tablett – DMC Mönsterserie 588

Format 210×148 mm. 4 sidor inkl. omslag.

Även mönster på fönsterlöpare.

Citrus – DMC Mönsterserie 598

Format 210×148 mm. 4 sidor inkl. omslag.

Virkade grytlappar – DMC Mönsterserie 609

Format 210×148 mm. 4 sidor inkl. omslag.

DMC Superba Virkbok av Sara LawergrenDMC Superba Virkbok 701

Format 210×148 mm. 16 sidor inkl. omslag.

Innehåller mönster på 8 olika virkade dukar i design av Sara Lawergren och Nina Sultan-Ström.

16 pages incl. cover. Contains 8 different crochet designs by Sara Lawergren and Nina Sultan-Ström.

 

Dekorativa Virkbok EHE 395 av Sara LawergrenDecorativa Virkbok, EHE Mönsterserie 395.

Häfte med virkmönster.

Booklet with different crochet patterns.

 

Ombre I EHE Mönsterserie 401 av Sara LawergrenObre II - EHE Mönsterserie 402 av Sara LawergrenOmbré I – Ombré II, EHE Mönsterserie 401-402

Häften med mönster för melerat virkgarn.

Booklet with different crochet patterns for a variegated thread.

 

Orkidé Frivolitetsmönster EHE Mönsterserie 403 av Sara LawergrenOrkidé Frivolitetsmönster, EHE Mönsterserie 403.

Format 210×148 mm. ISBN 91-85168-03-3. 16 sidor inkl. omslag.

Innehåller spetsar, halsband, brudkrona och dukar.

När jag fick se det här häftet blev jag glatt överraskad över att hitta mönstret till en oval frivolitetsduk som min far gjort, och som funnits hemma hos honom i många år. Den duken har nu min dotter ärvt.

16 pages incl. cover. Contains edgings, necklaces, bridal crown and doilies. When I saw this booklet, I was pleasantly surprised to find the pattern to an oval tatted doily that my father made, and that has been in his home for many years. The doily is now inherited by my daughter.

 

Filé och pinnspetsmönster EHE Mönsterserie 404 av Sara LawergrenFilé- och Pinnspetsmönster, (Filet lace patterns) EHE Mönsterserie 404.

Format 210×148 mm. 16 sidor inkl. omslag.

Innehåller arbetsbeskrivning på filé- och pinnspetsknytning, arbetsmönster till fönsterskärmar, dukar, schalett och väska, adventsstjärna, kudde samt förslag till olika mönster i pinnspets.

16 pages incl. cover. Contains descriptions of the filet lace technique,  window shades, doilies, scarf, bag and pillow.

 

Sara och Margareta – EHE Mönsterserie 813

Format 210×148 mm. 4 sidor inkl. omslag.

Dukar med nyponrosor och prästkragar.

Magdalena och Kristina – EHE Mönsterserie 815

Format 210×148 mm. 4 sidor inkl. omslag.

Dukar med ringblommor och penséer.

Vit tablett – EHE Mönsterserie 824

Format 210×148 mm. 4 sidor inkl. omslag.

Virkad duk – EHE Mönsterserie 837

Format 210×148 mm. 4 sidor inkl. omslag.

 Virkad duk – EHE Mönsterserie 847

Format 210×148 mm. 4 sidor inkl. omslag

Virkad duk – EHE Mönsterserie 848

Format 210×148 mm. 4 sidor inkl. omslag.

Våffeldukar – EHE Mönsterserie 849

Format 210×148 mm. 4 sidor inkl. omslag.

EHE 862 av Sara LawergrenVirkade kors och brudkronor, (Crochet crosses and bridal crowns) EHE Mönsterserie 862

Format 210×148 mm. 4 sidor inkl. omslag

 

Virkade julprydnader  – EHE Mönsterserie 864

Format 210×148 mm. 4 sidor inkl. omslag

Virkade fönsterstjärnor – EHE Mönsterserie 866

Format 210×148 mm. 4 sidor inkl. omslag

Virkad löpare – EHE Mönsterserie 867

Format 210×148 mm. 4 sidor inkl. omslag

Handarbetsbok av Sara LawergrenHandarbetsbok

Förlag: CB Thiriez & Cartier-Bresson

Publisher: CB Thiriez & Cartier-Bresson

Gallerspetsar av Sara LawergrenGallerspetsar

 

Utöver mönsterböcker och mönsterhäften, gavs det även ut enstaka mönster som Sara hade gjort i mönsterblad från DMC och CB:

Apart from pattern booklets and leaflets, also single patterns of Sara’s design was published by DMC and CB:

DMC Broderskola – DMC Embroidery school

Här två modeller, nummer 38 och 39. Saras signatur på första sidan, SL.

Here two models, number 38 and 39. Sara’s signature on the front page, SL.
DMC Broderiskola Modell Nr 38 av Sara Lawergren DMC Broderiskola modell nr 39 av Sara Lawergren

CB Mönsterblad – CB Pattern leaflets

Mönsterblad utgivna av CB Thiriez & Cartier-Bresson. Här nummer 100, 101, 102 och 103. Saras signatur på första sidan, SL.

Pattern leaflets published by CB Thiriez & Cartier-Bresson. Number 100, 101, 102 and 103. Sara’s signature on the front page, SL.

CB Mönsterblad S100 av Sara LawergrenCB Mönsterblad S101 av Sara Lawergren CB Mönsterblad S102 av Sara LawergrenCB Mönsterblad S103 av Sara Lawergren

Sara har också gjort mönster för materialsatser för korsstygn och flaskvävnad. Hennes böcker och originalmönster kommer så småningom att hamna på Landsarkivet i Visby och bevaras för eftervärlden.

Sara has also made several patterns for crochet and flemish weaving kits. Her booklets and original patterns will eventually end up in the Regional archive in Visby, preserved for prosperity. 

 

 

This entry was posted in Textile Artists, Textilkonstnärer and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

4 Responses to Sara Lawergren

  1. What a privilege to meet such a doyen of tatting!

  2. Ingrid Andersson says:

    Sara avled den 14 mars 2017.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *