Tag Archives: tatted

Jane’s bokmärke – Jane’s bookmark

Ibland blir det inte som man tänkt sig. Jag fick syn på ett mönster på ett frivolitetskors som jag inte sett förut, av Jane McLellan och bearbetat av Grace Tan. Det såg hyfsat enkelt ut, tyckte jag. Men inte…

Sometimes things just doesn’t work out as intended. I found this tatted cross pattern that was new to me, a design by Jane McLellan adapted by Grace Tan. It looked easy enough I thought, but… 

Det görs i två delar, först den vänstra sidan och sedan den högra. Jag gjorde den högra först, och det hade ju inte gjort så mycket om jag inte hade satt ihop delarna fel. Det blev inget kors, det blev en pil! Men istället för att lägga arbetet på (den stora) högen av misslyckade frivolitetsförsök, omvandlade jag det till ett bokmärke istället:

It is done in two parts, first the left and then the right. I did the right first, and that might have been OK had I not attached them together all wrong. It didn’t form a cross but an arrow! But instead of adding it to (the big) pile of failed tatting attempts, I made it into a bookmark instead:

Tatted-bookmark-38-i-bok

Men skam den som ger sig, det var bara att försöka igen. Den här gången gick det bättre, men efter att delarna satts ihop tog tråden slut, och inspirationen också. Den räckte bara till att slutföra det här som ett bokmärke i kvadrat istället för som ett kors. Jag bara hatar att fästa trådar mitt i ett arbete! Så jag får försöka en tredje gång, men det tar nog ett tag…

But shame on she who gives up, there was nothing to do but to try again. This time with better luck, but after the parts were attached I ran out of thread, and inspiration with it. I only had so much left that I finished the bookmark as a square instead of a cross. I just hate to weave in ends in the middle of a work! So now I have to try again, but I think it will take a while…

Tatted bookmark by Annie's Granny - Design by Jane McLellan adapted by Grace Tan

Boken? Det är “Om skönhet” av Umberto Eco.

The book? It is “History of beauty” by Umberto Eco.

 

Posted in Bokmärken, Bookmarks, Frivolitet, Tatting | Tagged , , , , , , | 2 Comments

Chinoiserie

Det här mönstret kommer från Karey Solomons frivolitetshäfte “Make Many Merrily”, och kallas för Chinoiserie. Jag tycker det är ett riktigt, riktigt vackert mönster! Det går att köpa från hennes webshop Graceful Arts Fiber Studio e-postadress finns som länk på första sidan.

Chinoiserie ska enligt Wikipedia vara en konstnärlig stil som hämtar inspiration från Kina, och mönstret ser lite Östasiatiskt ut, eller vad tycker ni?
Tråden jag använt är en favorit i repris, Lizbeth storlek 40 “Wildflower Garden”.

This pattern is from Karey Solomons tatting booklet “Make Many Merrily”, and called Chinoiserie. I think it is a really, really beautiful pattern!  The booklet can be bought from her webshop Graceful Arts Fiber Studio email address is on a link on the index page. 

Chinoiserie is according to Wikipedia an artistic style with influences from China, and the pattern does have a touch of the East, don’t you think? 
The thread I have used here is a recurrent favorite, Lizbeth size 40 “Wildflower Garden”.

Tatted bookmark by Annie's Granny Design - pattern by Karey Solomon

Tatted bookmark by Annie's Granny Design - pattern by Karey Solomon

Posted in Bokmärken, Bookmarks, Frivolitet, Tatting | Tagged , , , , | 2 Comments

Brudkrona i frivolitet – Tatted bridal crown

En brudkrona har jag alltid velat göra i frivolitet! Fast jag är ju redan gift och jag har inte tänkt att gifta om mig 🙂 Men den är inte till mig eller ens någon jag känner, jag gjorde den bara för att det var roligt. Är inte det något av det bästa som finns: att bara få göra något man tycker är kul?

Mönstret till den här heter “Kärleken” och kommer ur boken Frivoliteter av Gun Blomqvist och Elwy Persson.

I always wanted to tat a bridal crown! But I am already married and I have no intention of re-marrying :-). But it is not for me or even anyone I know. I just did it because it was fun. Isn’t that one of the best things in life; just to be able to do something you enjoy?

The pattern for this crown is called “Charity” and is from the book Tatting Patterns Designs by Gun Blomqvist och Elwy Persson.

Tatted bridal crown by AnniesGranny Design - pattern by Gun Blomqvist and Elwy Persson

Tatted bridal crown by AnniesGranny Design - pattern by Gun Blomqvist and Elwy Persson

Tatted bridal crown by AnniesGranny Design - pattern by Gun Blomqvist and Elwy Persson

Posted in Frivolitet, Miscellaneous, Övrigt, Tatting | Tagged , , , , | 12 Comments

Josephine Cross

Jag ville att göra det här mönstret igen, för jag såg en ny teknik på hur man kan göra Josephineknutar som Frivole visar på YouTube. Jag tycker sådana knutar är svåra att få snygga, men med hennes teknik gick det mycket bättre! De blev tjockare och jämnare, som små blomblad. Hon har för övrigt många mycket bra instruktionsfilmer på hur man gör frivoliteter.

Mönstret är ett mycket vackert mönster av Ben Fikkert som jag hittat på hans Ben Fikkerts hemsida, där han generöst delar med sig av mönstret gratis. Mönstret heter “Josephine Cross” och jag har gjort det förut, men då i vitt. Den här gången gjorde jag det i färgen “Fern green” Lizbeth storlek 40.

I wanted to tat this pattern again, because I saw a new technique by Frivole on YouTube how to tat Josephine knots. I think such knots are difficult to make pretty, but with her technique it worked much better! The knots became thicker and more even, like little petals. She has several great tutorials on YouTube on how to tat.

The pattern is a very beautiful pattern by Ben Fikkert, that I found on his web site where he generously shares his pattern for free. The pattern is called “Josephine Cross” and I’ve done it before, but then in white. This time I made it in the color “Fern Green” Lizbeth size 40.

Tatted Josephine cross by Anita Schaeder - design by Ben Fikkert

Posted in Crosses, Frivolitet, Kors, Tatting | Tagged , , , , | Leave a comment

Enkelt hjärta – Simple heart

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

Jag läste ett inlägg från Joëlle Paulson, även känd som Frivole, som visade ett sött litet hjärta bokmärke hon gjort efter en design av Vicki Clarke. Jag ville prova att göra detta bokmärke också, och hittade mönstret på Vicki’s blog Victats. Hjärtat är så litet att det går fort att göra och det är ett bra mönster för att prova hur olika melerade garn tar sig ut när de används.

I read a blogpost by Joëlle Paulson, aka Frivole, showing a cute little heartshaped bookmark she made from a design by Vicki Clarke. I too wanted to tat this and I found the pattern on Vicki’s blog Victats. The heart is so small, it can be done quickly and it is a great pattern to try out variegated thread to see what the end result might be when used.

Tatted-bookmark-31-32

Jag har använt Lizbeth storlek 40 till båda bokmärkena. Det vänstra i nyansen “Denim Whisper” och det högra i “Wildflower Garden”. Bägge dessa är färgfavoriter! Jag tycker det kan vara svårt att se hur det kommer att se ut när man använder melerade garn. Därför är ett litet nätt mönster som det här perfekt!

I used Lizbeth size 40 for both these bookmarks. The left is in “Denim Whisper” and the right in “Wildflower Garden”. Both are  favorite colors! I think it is difficult to see what the result will be when using variegate thread. That is why this neat little pattern is so perfect!

Tatted bookmark by Annie's Granny - design by Vicki Clarke

Den här och den nedan är i gjorda i färgen “Autumn Spice”.
This one and the one below is made using the color “Autumn Spice”.

Tatted bookmark by Annie's-Granny - design by Vicki Clarke

Tatted bookmark by Annie's Granny Design - Pattern by Vicki Clarke

Gjord i vit DMC storlek 40.
Tatted in white DMC size 40.

 

Posted in Bokmärken, Bookmarks, Frivolitet, Tatting | Tagged , , , , , , | 1 Comment

Sherry’s bokmärke – Sherry’s bookmark

Det här bokmärket är efter en design av Sherry Pence “Sherry’s Chatelaine“, se hennes blog Tatting Tales. Bokmärket är gjort av Lizbeth nr 40, färgen Leaf Swirl. Det är roligt med melerade garn, man kan inte så noga veta hur slutresultatet blir!

This bookmark is from a design by Sherry Pence “Sherry’s Chatelaine“, see her blog Tatting Tales.
It is tatted using Lizbeth size 40, color Leaf Swirl. Working with variegated thread is quite fun, one never knows how it turns out. 

Sherry Pence inte bara designar frivolitetsmönster utan tillverkar också utsökta vackra frivolitetskyttlar av keramik som hon målar för hand och säljer på sin Etsy shop Lady Shuttle Maker, se några av dem nedan. Visst är de vackra?

Sherry Pence not only design tatting patterns, but she also makes the most beautiful ceramic tatting shuttles that she paints by hand and sell on her Etsy shop Lady Shuttle Maker, see some of them below. Aren’t they just gorgeous?

 

 

Posted in Bokmärken, Bookmarks, Frivolitet, Tatting | Tagged , , , , , | 2 Comments

Lönnlöv i frivolitet (del 4) – Tatted maple leaf (part 4)

Jag har verkligen snöat in på dessa lönnlöv! Jag bara älskar garnet och färgen, och det är så roligt att variera utseendet.
Detta är ett försök att efterlikna det Carrlie B Fox gjort och visat på sin blog tat-ology, fast utan pärlor.

I really like to tat these maple leafs. I just love the thread and the color, and it it so fun to tat in different variations. This one is an attempt to make the same one as Carrlie B Fox tatted and displayed on her blog tat-ology, but without pearls.

Detta är en design av Karey Solomon från hennes häfte “Tatting Turning Over A New Leaf”.
Jag har inte hennes mönster (beställt, och jag väntar ivrigt på leverans) så jag har gissat här hur det här lövet uppbyggt.

This is a design by Karey Solomon from her book “Tatting Turning Over A New Leaf”. I don’t have her pattern yet, (ordered and anxiously waiting delivery) so I have guessed how the leaf is designed.

 

Posted in Bokmärken, Bookmarks, Frivolitet, Tatting | Tagged , , , , , | 4 Comments

Lönnlöv i frivolitet (del 3) – Tatted maple leaf (part 3)

I väntan på pärlorna jag behöver för att göra det bokmärke jag ursprungligen tänkt (jag har inte tagit mig till affären ännu) försöker jag mig på ännu ett mönster. Har jag väl börjat är det svårt att sluta, jag vill inte lägga ifrån sig skyttlarna! Slå frivoliteter är så kul!

Detta är ett mönster som ursprungligen publicerats i tidningen Work Baskets februarinummer 1975 och som omarbetats av Tammy Rodgers (alias GreenFuzzer) 2001.

Likt Threds of a Tatting Goddess valde jag att lägga till en lite picot i bågen mellan bladen så att jag kunde få dem att sitta ihop och inte överlappa. Det här var ett lätt mönster att göra och resultatet blev jag riktigt nöjd med.

In waiting for the beads to tat the bookmark I intentionally had in mind (I haven’t taken me to the store yet) I tried out yet another pattern. By the way, there is something really strange about tatting. If I get started I find it so hard to stop, I just don’t want to put the shuttles aside. Tatting is so fun!

This time a pattern originally published in the Work Baskets magazine 1975 Februari issue and altered by Tammy Rodgers (aka GreenFuzzer) 2001.

Like Threads of a Tatting Goddess I chose to add a picot between the chain segments at the clovers so that I could join them and so that they didn’t overlap. The pattern was easy to follow and I was rather pleased with the result. 

Trots det, tyckte jag det var kul att se hur det skulle bli att lägga till ytterliga två blad. Jag upprepade bara mönstret men ändrade på hur bladet anslöts till mittendelen.

Even so, I thought it was fun to see how it would be to add two more leaves. I simply repeated the pattern but changed how the leafs were connected to the center section.

Posted in Bokmärken, Bookmarks, Frivolitet, Tatting | Tagged , , , , , | 3 Comments

Lönnlöv i frivolitet (del 2) – Tatted maple leaf (part 2)

Efter mitt första försök med lönnlöv var det dags att prova det jag ursprungligen hade tänkt göra.

Det är ett mönster av Karey Solomon från hennes häfte “Tatting Turning Over A New Leaf”.
Hon har för övrigt fler spännande mönster, bland annat ett häfte som heter “Let There Be Dragons”. Ni håller väl med: det är något särskilt med drakar också!
Tyvärr har jag inte hennes mönster (än, men snart hoppas jag!) så jag har gissat här hur det här lövet uppbyggt.

Till lövet på bloggen tat-ology har integrerats små röda pärlor men jag i min iver valde svarta (jag hade inga röda eller orange hemma och ville inte vänta).

Jag blev inte helt nöjd med resultatet kan jag säga. Jag tycker det mer ser ut som om bladet har besök av en eller annan bladlus eller skadedjur. Men det är bara att vänta på att det beställda mönstret anländer, shoppa pärlor och försöka igen!

After my first attempt with a maple leaf, it was time to try what I had originally planned to do.

The pattern is by Karey Solomon and from her book “Tatting Turning Over A New Leaf”.
She’s has a lot of exciting designs, including a booklet called “Let There Be Dragons”. You have to agree: there is something special about dragons!
Unfortunately I don’t have her pattern (yet, but soon I hope!) so I have been guessing the stitchcount and composition. 

The leaf on the tat-ology blog was tatted integrating little red beads to the leaf, but in my eagerness I chose black (I didn’t have any red or orange ones in stock and didn’t want to wait).

I was not entirely happy with the results, I can tell you. I think it looks more as if the leaf has been visited by one or other pest or plant lice. Nothing to do but go shopping for beads, wait for the ordered pattern to arrive and try again!

Posted in Bokmärken, Bookmarks, Frivolitet, Tatting | Tagged , , , , , , | 3 Comments

Lönnlöv i frivolitet (del 1) – Tatted maple leaf (part 1)

Ända sedan jag fick syn på ett lönnlöv som Carrlie B Fox gjort och visat på sin blog tat-ology har jag haft lust att göra ett likadant själv. Jag är lite insnöad på grönt, men det har ni väl redan märkt 🙂

Det var med det i åtanke som jag beställde Lizbeth garn från DS9Designs i just melerade gröna nyanser. Jag har inte använt Lizbeth garn förut, så det var en ny erfarenhet. Det är slitstarkt (ett absolut måste för den som slår frivoliteter) och lite “vassare” än DMC. Det tvinnar sig också lite lättare, så jag fick ofta låta skytteln tvinna ut sig innan jag kunde fortsätta arbeta. Men resultatet tycker jag överträffar DMC. Det blir lättare jämnt och snyggt.

Som övning började jag med ett annat lönnlöv som jag hittade mönster till på nätet, och som såg lite enklare ut.

Det är Canadian Sugar Maple Leaf av Gale Marshall 2002. Hon har en web-shop Tat’s all där det finns fler gratis mönster för den som vill prova andra.

Samma mönster finns även som diagram på nätet och det var den jag fick syn på först. Den har emellertid olika antal picoter på vänster och höger sida, så mitt första försök blev inte liksidigt.

På mitt löv valde jag att göra en stjälk med hjälp av två skyttlar och växelvis 3 knutar vardera.

Ever since I saw the maple leaf that Carrlie B Fox tatted and displayed on her blog tat-ology I wanted to tat the same design for myself. I am a bit addicted to green, but I suppose you have already noticed that 🙂

It was with that in mind that I ordered some Lizbeth thread of different variegated green colors from DS9Designs. I have never used Lizbeth thread before, so that was a new experience. It was strong (a must for any tatter) and it felt more sharp than DMC. It also twisted itself more easily, so I had to stop and let the shuttle unwind more often before I could continue working. I felt the result was better than it would have been with DMC. It felt easier to get it smoother and prettier. 

To practice I started out with another maple leaf pattern I found on the net, that looked a bit easier.
It was the Canadian Sugar Maple Leaf by Gale Marshall 2002. She has a web-shop Tat’s all where more free patterns can be found for those who like to try out more. 

The same pattern is also available graphically as a diagram on the net, and it was the one I saw first.
However, it has a different number of picots on the left and right sides, so my first attempt was not equilateral. 

On my leaf I chose to do a stem using two shuttles and with three alternating knots.

Posted in Bokmärken, Bookmarks, Frivolitet, Tatting | Tagged , , , , , , | 1 Comment