Sherry’s bokmärke – Sherry’s bookmark

Det här bokmärket är efter en design av Sherry Pence “Sherry’s Chatelaine“, se hennes blog Tatting Tales. Bokmärket är gjort av Lizbeth nr 40, färgen Leaf Swirl. Det är roligt med melerade garn, man kan inte så noga veta hur slutresultatet blir!

This bookmark is from a design by Sherry Pence “Sherry’s Chatelaine“, see her blog Tatting Tales.
It is tatted using Lizbeth size 40, color Leaf Swirl. Working with variegated thread is quite fun, one never knows how it turns out. 

Sherry Pence inte bara designar frivolitetsmönster utan tillverkar också utsökta vackra frivolitetskyttlar av keramik som hon målar för hand och säljer på sin Etsy shop Lady Shuttle Maker, se några av dem nedan. Visst är de vackra?

Sherry Pence not only design tatting patterns, but she also makes the most beautiful ceramic tatting shuttles that she paints by hand and sell on her Etsy shop Lady Shuttle Maker, see some of them below. Aren’t they just gorgeous?

 

 

This entry was posted in Bokmärken, Bookmarks, Frivolitet, Tatting and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

4 Responses to Sherry’s bokmärke – Sherry’s bookmark

  1. Sherry aka LadyShuttleMaker says:

    Wow, your bookmark turned out just beautifully! Thank you for sharing your shuttles, I hope they bring you much joy!

  2. Nancy Phelps says:

    Would you be willing to share your beautiful pattern?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *