Virkarbetsplats – Crochet workplace

—–> For English – scroll down…

Det har funnits stunder då det varit både frustrerande och riskabelt att få inspiration att sitta ner och virka!

Sätta sig ner för att upptäcka att mönstret jag ville göra kunde jag inte hitta, garnet var någon annanstans (ingen aning var), virknålen hittar jag i alla möjliga storlekar utom just den jag tänkte använda och helt plötsligt upptäcker jag att all tid går åt till att leta grejer! Och hitta dem! Virknålen i matten eller ännu värre: I soffan! Oj, oj…

Helt klart var det här något som det måste göras någonting åt!

Först behövde jag ett virkfodral! Jag sorterade alla mina virknålar efter storlek och mätte ut ett hur djup varje ficka behövde vara och hur många fickor jag behövde. Fickan fick inte vara så djup att hela virknålen försvann, utan en bit skulle vara synlig. Jag behövde fem fickor med fem fack vardera, men det är ju alldeles individuellt: Om du vill göra en sådan här kanske du behöver fler, färre, större eller mindre fack.

En sak jag ville ha var en bit tyg som jag kunde lägga över nålarna, så att det inte händer någon olycka när små barn kommer och hälsar på. Och så ville jag kunna hänga den över en hylla eller ett bord så den alltid finns till hands men också lätt kunna ta bort den därifrån om jag behöver ta med mig hela samlingen någonstans.

För överhänget mätte ut lika mycket tyg till som själva virkfodralet och lade dessutom till några extra centimeter tyg på höger och vänster sida + sömsmån runt om innan jag klippte tyget.

Innan jag sydde de lodräta sömmarna för att skapa de individuella fickorna, sydde jag fast ett band rakt över varje rad och på det skrev jag vilken storlek på nål det skulle vara i varje fack. Ordning och reda, lätt att hitta!

Crochet needle case by Annie's Granny Design Crochet needle case by Annie's Granny Design

För att det skulle se snyggt ut klippte jag ut en lika lång bit som det färdiga fodralet, lade räta mot räta och sydde ihop utom på ena kortsidan, vände rätsidan utåt, pressade och sydde den sista kortsidan klar. Då blev det inga fula synliga sömmar.

Crochet needle case by Annie's Granny Design Crochet needle case by Annie's Granny Design

Crochet needle case by Annie's Granny Design Crochet needle case by Annie's Granny Design

Ikea Molger Trolley - Rullbord

Jag hittade precis det bord jag ville ha på Ikea, rullbordet MOLGER. Det hade tre hyllor och hjul, så att man kan skjutsa bort det från soffan när man behöver göra plats för dammsugaren (alias gubben min). Jag gillade också kanten längst upp, som gör att jag kan ställa saker där utan att de ramlar av så lätt.

Backstycket på virkfodralet fick kardborreband så att det kunde hängas fast över träribban längst upp. Jag gjorde ett bakstycke som var lika långt som framstycket, men det är ju en smaksak. Tyget är en gammal gardin, så jag behövde inte vara sparsam med det. Huvudsaken är att den är så lång att virkfodralet hänger säkert och inte rör på sig. Bakstycket sydde jag fast med framstycket längst upp.

ÄNTLIGEN kan jag hitta precis rätt nål när jag behöver den! Och inte behöver jag riskera att göra illa mig på nålarna, det är bara att hänga över skyddet när det behövs!

Crochet needle case by Annie's Granny Design

På vagnen får det plats alla mina korgar med garner, (nåja, alla är det väl inte), pärlburkar, skräpburkar och diverse annat. Du kanske har märkt att jag gjorde ytterligare ett fodral för alla de där andra sakerna: pennor, tänger, saxar, förstoringsglas, piprensare…

Den förstärkte jag med en bit kartong emellan fram- och bakstycket så att den skulle hänga rakt.

Crochet needle case by Annie's Granny Design

…och att jag behövde en vagn till! På den har jag nu mina mönster och mönsterböcker. Och lite mer garn… Märkligt hur jag klarat mig utan dessa så länge!

Ser ni kudden på soffan med mitt namn på? Den har rara dotterdottern gjort till mig! Så fin!!

Crochet needle case by Annie's Granny

There has been times when it has been both frustrating and dangerous to get inspiration to sit down to crochet! 

Sit down to discover that the pattern I wanted to work with I cannot find, the yarn is somewhere else (no clue where), the crochet needle I find in all different sized except the one I need and suddenly all the time I have on my hands is spent looking for things! And finding them! The crochet needle in the rug or even worse, on the couch! Ouch…

I simply had to do something about it! 

First I needed a crochet needle case! I organized all my needles in sizes, and measured how deep every pocket needed to be and how many of them I needed. It should not be so deep that the needle disappeared all together but a part of it should still be visible. I needed five pockets with five compartments each; If you want to do one of these, you might need more or fewer, smaller or bigger.

One thing I wanted also was a piece of fabric to cover the needles with so that no accidents happen when little children comes to visit. I also wanted to be able to hang it on a trolley so it is always available, and for it to be easy to remove from there if I needed to bring my entire collection elsewhere. For the cover I added twice the length of needle case, plus some extra inches on left and the right sides and an allowance on all sides.

Before sewing the down the seams creating the individual compartments, I sewed on a fabric tape across each pocket and wrote the size of every crochet needle that I wanted to store there. Neat and tidy, easy to find! 

To make it look nice I cut out a piece as long as the finished case, placed the right sides in (wrong side facing out) and sewed them together except on one short side, turned it right side out, pressed and sewed the last side shut. Then there was no ugly visible seam.

I found the trolley I wanted at Ikea, the trolley MOLGER. It had three shelves and castors were included, so it is easy to get it out of the way from the couch when there is a need to make room for the the vacuum cleaner (aka my hubby). I also liked the top which allows me to put things on there without them falling of easily.

The back of the case got Velcro so that it could hang over the wooden strip at the top of the trolley. I cut out a back piece that had the same size as the front, but it’s a matter of taste. The fabric comes from an old curtain, so there was no need for me to be frugal with it. The main thing is that it is so big that the case hangs safely and doesn’t move.

AT LAST I can find just the right needle when I need it! And there is no risk getting hurt by the sharp needles, I just cover them up when I need to!

The trolley can hold all my baskets of yarns (well, not all…), bead containers, trashcans, and various other things. You might have noticed I also made another case for all those other things I need; pencils, pliers, scissors, magnifying glass, pipe cleaners…
I stabilized that one with a piece of card board in between the front of the back, so it would hang straight.

.. and I needed yet another trolley! I keep my patterns and pattern books on that one. And some more yarn.. Strange how I managed without these for so long! 

Do you see the pillow on the couch with my name on it? My sweet granddaughter made it for me! So precious!

Posted in Crochet, Virkat | Tagged , , , , , , | 2 Comments

Jane’s bokmärke – Jane’s bookmark

Ibland blir det inte som man tänkt sig. Jag fick syn på ett mönster på ett frivolitetskors som jag inte sett förut, av Jane McLellan och bearbetat av Grace Tan. Det såg hyfsat enkelt ut, tyckte jag. Men inte…

Sometimes things just doesn’t work out as intended. I found this tatted cross pattern that was new to me, a design by Jane McLellan adapted by Grace Tan. It looked easy enough I thought, but… 

Det görs i två delar, först den vänstra sidan och sedan den högra. Jag gjorde den högra först, och det hade ju inte gjort så mycket om jag inte hade satt ihop delarna fel. Det blev inget kors, det blev en pil! Men istället för att lägga arbetet på (den stora) högen av misslyckade frivolitetsförsök, omvandlade jag det till ett bokmärke istället:

It is done in two parts, first the left and then the right. I did the right first, and that might have been OK had I not attached them together all wrong. It didn’t form a cross but an arrow! But instead of adding it to (the big) pile of failed tatting attempts, I made it into a bookmark instead:

Tatted-bookmark-38-i-bok

Men skam den som ger sig, det var bara att försöka igen. Den här gången gick det bättre, men efter att delarna satts ihop tog tråden slut, och inspirationen också. Den räckte bara till att slutföra det här som ett bokmärke i kvadrat istället för som ett kors. Jag bara hatar att fästa trådar mitt i ett arbete! Så jag får försöka en tredje gång, men det tar nog ett tag…

But shame on she who gives up, there was nothing to do but to try again. This time with better luck, but after the parts were attached I ran out of thread, and inspiration with it. I only had so much left that I finished the bookmark as a square instead of a cross. I just hate to weave in ends in the middle of a work! So now I have to try again, but I think it will take a while…

Tatted bookmark by Annie's Granny - Design by Jane McLellan adapted by Grace Tan

Boken? Det är “Om skönhet” av Umberto Eco.

The book? It is “History of beauty” by Umberto Eco.

 

Posted in Bokmärken, Bookmarks, Frivolitet, Tatting | Tagged , , , , , , | 2 Comments

Jazz Crow

Den här tuffa pippin “Jazzkråka” är en design av Anu Koski, The Ageing Young Rebel, och finns som gratis mönster på engelska eller finska här. Hon har också gjort ett mönster på en urgulling pingvin, och den står på min att-göra lista!

This cool pattern “The Jazz-Crow” is a design by Anu Koski, The Ageing Young Rebel, and can be found as a free pattern here in English or Finnish. She has also made a pattern for the cutest little penguin, and that is on my to-do list!

Jazz Crow by Annie's Granny - Free crochet pattern by Anu Koski at The Ageing young rebel

Jazz crow by Annie's Granny - Design by Anu Koski

Link to Anu Koski designs on Ravelry.

 

 

Posted in Birds, Crochet, Fåglar, Virkat | Tagged , , , , | Leave a comment

Mumintroll

2014 är det 100-år sedan Tove Jansson föddes, och vad passar bättre än att virka ett mumintroll för att fira henne! Mönstret till det här trollet kommer från crochetamigurumi.blogg.se och är på svenska. Det finns fler mönster på engelska, t.ex av Samigurumi och The Sun and the Turtle.

Duktiga AmiguruMEI har gjort mönster till Lilla My, den är bara för bra! Hon har för övrigt flera jättesöta gratis mönster, och har även gett ut en mönsterbok för att virka Hello Kitty.

Year 2014 marks the 100th anniversary of the birth of Tove Jansson, and what better way to celebrate her than crocheting a Moomin troll in her honor. The pattern for this one comes from crochetamigurumi.blogg.se and is in Swedish, but there are more free patterns in English to be found, for instance by Samigurumi and The Sun and the Turtle

The talented AmiguruMEI has also made a crochet pattern of Little My, which is just great! She has several cute crochet patterns for free, and has also published a book on Hello Kitty crochet patterns.

Mumintroll

Crochet Moomin troll by Annie's Granny - Free crochet pattern by crochetamigurumi.blogg.se

Posted in Crochet, Troll, Troll, Virkat | Tagged , , , , | Leave a comment

Chinoiserie

Det här mönstret kommer från Karey Solomons frivolitetshäfte “Make Many Merrily”, och kallas för Chinoiserie. Jag tycker det är ett riktigt, riktigt vackert mönster! Det går att köpa från hennes webshop Graceful Arts Fiber Studio e-postadress finns som länk på första sidan.

Chinoiserie ska enligt Wikipedia vara en konstnärlig stil som hämtar inspiration från Kina, och mönstret ser lite Östasiatiskt ut, eller vad tycker ni?
Tråden jag använt är en favorit i repris, Lizbeth storlek 40 “Wildflower Garden”.

This pattern is from Karey Solomons tatting booklet “Make Many Merrily”, and called Chinoiserie. I think it is a really, really beautiful pattern!  The booklet can be bought from her webshop Graceful Arts Fiber Studio email address is on a link on the index page. 

Chinoiserie is according to Wikipedia an artistic style with influences from China, and the pattern does have a touch of the East, don’t you think? 
The thread I have used here is a recurrent favorite, Lizbeth size 40 “Wildflower Garden”.

Tatted bookmark by Annie's Granny Design - pattern by Karey Solomon

Tatted bookmark by Annie's Granny Design - pattern by Karey Solomon

Posted in Bokmärken, Bookmarks, Frivolitet, Tatting | Tagged , , , , | 2 Comments

Liten virkad nalle – Small crochet bear

Ända sedan jag virkade dockorna som jag gav i julklapp till mina småflickor har jag fått förfrågningar om mönster till dem. Mönstret till själva dockorna har Beth Webber gjort, men kläderna och nallen hittade jag på själv. Nu har jag äntligen skrivit ner mönstret till nallen, och du hittar det som gratis mönster på min sida Gratis mönster.

Ever since I crocheted the small dolls for Christmas to my little girls people have asked me for the patterns. The pattern for the doll itself is made by Beth Webber, but the dresses and the teddy bear is my own invention. Now I have finally written down the pattern for the teddy bear, and you can find it on my page Free Patterns.

Crochet bears by Annie's Granny Design - free pattern

De här nallarna fick virkade snören så att de går att hänga på min handväska. Jag har ett antal nallar på den redan!

These teddies has a crochet cord so they can hang on my purse. I have a couple of teddies on it already!

Crochet bears by Annie's Granny Design - free pattern

Crochet bears by Annie's Granny Design - free pattern

De här tre björnarna ovan är virkade av Drops Alpaca. De blev då 6 cm höga.
Den blå nallen nedan är gjord i DMC 20, och blev då 3,5 cm hög.

These three bears above is crocheted using Drops Alpaca. They are 6 cm (2,36”) tall.The blue bear below is made using DMC 20 thread, and is 3,5 cm (1,38”) tall.

Crochet bears by Annie's Granny Design - free pattern

Den blev så liten att den blev en leksaksnalle till en annan av mina nallar!

It is so small it is a toy teddy for another of my crochet teddy bears! 

Crochet bear Alice by Annie's Granny Design

Posted in Bears, Crochet, Nallar, Virkat | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Facebook

Nu finns jag också på Facebook! Där tänkte jag lägga ut lite kortare inlägg lite oftare eftersom det tar lite mer tid att göra riktiga bloginlägg. Nytt kommer på Facebook först!

Now I am also on Facebook! I intended to add shorter posts more often there, since it takes a while to make proper blog posts. News comes first on Facebook :-)

FacebookAGD

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Virkad duk i annorlunda teknik – Crochet doily in unusal technique

I juni var det loppis på Blasieholmstorg mitt i Stockholm. Där hittade jag dessa båda virkade dukar, som vanligt för en mycket liten peng. Den ena är gjord med en annorlunda teknik som jag inte känner igen. Det ser ut som om det virkats en ett band, vävt eller gjord på annat sätt, runt dukens kant. Är det någon som känner igen det här och vet hur bandet är gjort eller vad tekniken kallas?

In June there was a flea market on the town square called Blasieholmstorg in the middle of Stockholm. I found these to crocheted doilies there, as usual for very little money. One of them was made with a technique that I don’t recognize. It looks like a ribbon, woven or made some other way, has been integrated with crochet around the edge of the doily. Does anybody recognize this and know how the ribbon is made, or what this technique is called?
Crochet doily in unusual technique

Crochet doily in unusual technique

Nedan kan man se hur bandet består av rektangulära vågmönstrade delar med med picoter på var sida, och en snurrad eller tvinnad bit mellan varje del. Bandet har virkats ihop med resten och blivit en del av mönstret.

Below you can see how the ribbon is composed of small wavy rectangular parts with picots on all sides, and a twisted cord between each part. The ribbon has been integrated with the crochet and become a part of the pattern.

Crochet doily in unusual technique - detail from integrated ribbon

Den andra duken har en alldeles vanlig virkad kant, men den är gjord med ett mycket tunt garn och har ett broderat mittstycke. Alldeles underbart söt liten duk!

The other doily has a common crochet edging, but is made with a very thin thread and has an embroidered center piece. Absolutely adorable little doily.

Crochet doily with embroidered center piece

Crochet doily with embroidered center piece

Crochet doily with embroidered center piece

Posted in Crochet, Doilies, Dukar, Virkat | Tagged , , , , , | 10 Comments

Brudkrona i frivolitet – Tatted bridal crown

En brudkrona har jag alltid velat göra i frivolitet! Fast jag är ju redan gift och jag har inte tänkt att gifta om mig :-) Men den är inte till mig eller ens någon jag känner, jag gjorde den bara för att det var roligt. Är inte det något av det bästa som finns: att bara få göra något man tycker är kul?

Mönstret till den här heter “Kärleken” och kommer ur boken Frivoliteter av Gun Blomqvist och Elwy Persson.

I always wanted to tat a bridal crown! But I am already married and I have no intention of re-marrying :-). But it is not for me or even anyone I know. I just did it because it was fun. Isn’t that one of the best things in life; just to be able to do something you enjoy?

The pattern for this crown is called “Charity” and is from the book Tatting Patterns Designs by Gun Blomqvist och Elwy Persson.

Tatted bridal crown by AnniesGranny Design - pattern by Gun Blomqvist and Elwy Persson

Tatted bridal crown by AnniesGranny Design - pattern by Gun Blomqvist and Elwy Persson

Tatted bridal crown by AnniesGranny Design - pattern by Gun Blomqvist and Elwy Persson

Posted in Frivolitet, Miscellaneous, Övrigt, Tatting | Tagged , , , , | 8 Comments

Fler loppisfynd – More flee market bargains

Sommar är rätt tid för loppis och auktioner! Jag hoppas kunna besöka flera i sommar och fynda!

Summer is the right time for flee markets and auctions! I hope to visit several this summer and pick up bargains! 

Nedan är några fynd från mina samlingar. Alla var jättebilliga, 5-10 kronor styck! Jag ville tvätta dem, flera av dem var ganska gula från början. Duken nedan var riktigt gul men tyvärr tänkte jag inte på att ta en bild så man kan jämföra före och efter. Jag var mer koncentrerad på att hitta rätt tvättmetod.

Below are some bargains from my collections. They were all so cheap, 5-10 SEK each (approx. 1-2 USD or 0,5-1 EUR)! I wanted to wash them, several of them were quite yellow to start with. The doily below was really yellow but unfortunately I did not think to take a picture so you can compare before and after. I was more concentrated on finding the correct way to wash them.

Crochet doily - flee market find by AnniesGranny

Varje ruta på duken är bara 6×6 cm.
Each square on the doily is only 2 1/3”

Ett vet jag: Klorin är absolut förbjudet! Det har jag försökt en gång förut och lyckas totalförstöra en duk i frivolitet som blev så skör att den gick sönder bara jag tog i den. Dessutom ville jag inte använda något som dessutom var tveksamt miljömässigt.

One thing I do know: Chlorine is strictly forbidden! I have tried once before to bleach a tatted doily by using chlorine and managed to completely destroy it since it became so fragile that it fell apart just by touching it. Also, I wanted to use something that is a bit more environmental friendly.

Crochet doily - Flee market find by AnniesGranny

Det finns massor med råd på nätet om hur man ska göra. Blekmedel, bikarbonat, citron, bleksalt, vanligt tvättmedel, hundschampoo, salt och en hel del andra kemiska preparat jag aldrig hört talas om!

Jag provade att blötlägga dukarna i hett vatten i några timmar i vanligt vittvättmedel, och därefter tvätta dem i 60 grader i tvättmaskinen. Resultatet blev riktigt bra. Den duk som var mest gul blev inte helt vit, lite mer som ljust gräddvit men jag tycker det duger långt. Det är bara när man jämför med något annat som är kritvitt som man ser att den inte är helt vit. Det kan den nog inte bli, tror jag. Möjligen om jag låter den ligga i solen under några dagar.

There is plenty of advice online about how to do this. Bleach, baking soda, lemon, bleaching salt, regular detergent, dogschampoo, salt and a lot of other chemicals I’ve never even heard of!

I tried soaking the cloth in hot water for a few hours with ordinary white wash detergent, and then wash it at 60 degrees in the washing machine. The result was really good. The doily that was the most yellow didn’t become completely white, but a little more like a light cream color but I think it will do. It’s only when you compare it to something else that is pure white that you see that it is not completely white. But then again I don’t think it will ever be. Possibly if I let it lie in the sun for a couple of days.

Crochet doily - Flee market find by AnniesGranny

Det här är en vacker duk med ett ovanligt mönster.
This is a beautiful doily with an unusual pattern.

Crochet lace - Flee market find by AnniesGranny

Crochet lace - Flee market find by AnniesGranny

1 meter spets, bredd 5,5 cm. Kommer antagligen från eller är tänkt till ett gammalt lakan från början.

40” lace, 2 1/6” wide. Probably coming from or meant for an old bed sheet from the beginning.

Crochet lace - Flee market find by AnniesGranny

Fantastisk spets, bara 1,5 cm bred. Den måste ha virkats i en mycket tunn tråd, 80 eller tunnare.
Fantastic lace, only 3/5” wide. It must have been made using very thin thread, size 80 or thinner.

Crochet lace - Flee market find by AnniesGranny

Det här är väl en söt spets, eller hur?

This is a cute lace, don’t you think?

Posted in Crochet, Doilies, Dukar, Lace, Lace, Spets, Spets, Virkat | Tagged , , , , , , | 3 Comments