God Jul! – Merry Christmas!

Jag vill önska alla en riktigt God Jul och ett Gott Kreativt Nytt  År!

I wish everybody a really Merry Christmas and a Happy CreativeNew  Year!

 

Merry Christmas 2014 - Annie's Granny

Julgranen är virkad och kommer från ett gratis mönster som jag fann på michaels.com.
Tyvärr har de tagit bort den, men den finns fortfarande kvar här.

The Christmas tree is from a free crochet pattern I found on michaels.com
Sorry to say they removed it, but it is still available here.

 

Posted in Uncategorized | 2 Comments

Drops Julkalender – Drops Christmas Calendar

Glöm inte bort Drops trevliga Julkalender! Ett nytt gratis mönster varje dag!
Idag hittade jag ett trevligt virkat fodral till en Bag-in-the-box.

Don’t forget Drops nice Christmas Calendar! A new free pattern every day!
Today I found a nice crochet Gingerbread house Wine box cover!

 

Drops JulkalenderDrops Christmas Calender

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Julspecial – Christmas Special

Besök min Etsy shop! Just nu har jag specialpris på några dockor och nallar. Endast 225 kr fraktfritt!

Visit my Etsy shop! Christmas Special Offer now for some of my dolls and bears. Only 30 USD with free shipping!

Crochet dolls by Annie's Grannny Crochet dolls by Annie's Grannny

Posted in Bears, Crochet, Dockor, Dolls, Nallar, Virkat | Leave a comment

Virkarbetsplats – Crochet workplace

—–> For English – scroll down…

Det har funnits stunder då det varit både frustrerande och riskabelt att få inspiration att sitta ner och virka!

Sätta sig ner för att upptäcka att mönstret jag ville göra kunde jag inte hitta, garnet var någon annanstans (ingen aning var), virknålen hittar jag i alla möjliga storlekar utom just den jag tänkte använda och helt plötsligt upptäcker jag att all tid går åt till att leta grejer! Och hitta dem! Virknålen i matten eller ännu värre: I soffan! Oj, oj…

Helt klart var det här något som det måste göras någonting åt!

Först behövde jag ett virkfodral! Jag sorterade alla mina virknålar efter storlek och mätte ut ett hur djup varje ficka behövde vara och hur många fickor jag behövde. Fickan fick inte vara så djup att hela virknålen försvann, utan en bit skulle vara synlig. Jag behövde fem fickor med fem fack vardera, men det är ju alldeles individuellt: Om du vill göra en sådan här kanske du behöver fler, färre, större eller mindre fack.

En sak jag ville ha var en bit tyg som jag kunde lägga över nålarna, så att det inte händer någon olycka när små barn kommer och hälsar på. Och så ville jag kunna hänga den över en hylla eller ett bord så den alltid finns till hands men också lätt kunna ta bort den därifrån om jag behöver ta med mig hela samlingen någonstans.

För överhänget mätte ut lika mycket tyg till som själva virkfodralet och lade dessutom till några extra centimeter tyg på höger och vänster sida + sömsmån runt om innan jag klippte tyget.

Innan jag sydde de lodräta sömmarna för att skapa de individuella fickorna, sydde jag fast ett band rakt över varje rad och på det skrev jag vilken storlek på nål det skulle vara i varje fack. Ordning och reda, lätt att hitta!

Crochet needle case by Annie's Granny Design Crochet needle case by Annie's Granny Design

För att det skulle se snyggt ut klippte jag ut en lika lång bit som det färdiga fodralet, lade räta mot räta och sydde ihop utom på ena kortsidan, vände rätsidan utåt, pressade och sydde den sista kortsidan klar. Då blev det inga fula synliga sömmar.

Crochet needle case by Annie's Granny Design Crochet needle case by Annie's Granny Design

Crochet needle case by Annie's Granny Design Crochet needle case by Annie's Granny Design

Ikea Molger Trolley - Rullbord

Jag hittade precis det bord jag ville ha på Ikea, rullbordet MOLGER. Det hade tre hyllor och hjul, så att man kan skjutsa bort det från soffan när man behöver göra plats för dammsugaren (alias gubben min). Jag gillade också kanten längst upp, som gör att jag kan ställa saker där utan att de ramlar av så lätt.

Backstycket på virkfodralet fick kardborreband så att det kunde hängas fast över träribban längst upp. Jag gjorde ett bakstycke som var lika långt som framstycket, men det är ju en smaksak. Tyget är en gammal gardin, så jag behövde inte vara sparsam med det. Huvudsaken är att den är så lång att virkfodralet hänger säkert och inte rör på sig. Bakstycket sydde jag fast med framstycket längst upp.

ÄNTLIGEN kan jag hitta precis rätt nål när jag behöver den! Och inte behöver jag riskera att göra illa mig på nålarna, det är bara att hänga över skyddet när det behövs!

Crochet needle case by Annie's Granny Design

På vagnen får det plats alla mina korgar med garner, (nåja, alla är det väl inte), pärlburkar, skräpburkar och diverse annat. Du kanske har märkt att jag gjorde ytterligare ett fodral för alla de där andra sakerna: pennor, tänger, saxar, förstoringsglas, piprensare…

Den förstärkte jag med en bit kartong emellan fram- och bakstycket så att den skulle hänga rakt.

Crochet needle case by Annie's Granny Design

…och att jag behövde en vagn till! På den har jag nu mina mönster och mönsterböcker. Och lite mer garn… Märkligt hur jag klarat mig utan dessa så länge!

Ser ni kudden på soffan med mitt namn på? Den har rara dotterdottern gjort till mig! Så fin!!

Crochet needle case by Annie's Granny

There has been times when it has been both frustrating and dangerous to get inspiration to sit down to crochet! 

Sit down to discover that the pattern I wanted to work with I cannot find, the yarn is somewhere else (no clue where), the crochet needle I find in all different sized except the one I need and suddenly all the time I have on my hands is spent looking for things! And finding them! The crochet needle in the rug or even worse, on the couch! Ouch…

I simply had to do something about it! 

First I needed a crochet needle case! I organized all my needles in sizes, and measured how deep every pocket needed to be and how many of them I needed. It should not be so deep that the needle disappeared all together but a part of it should still be visible. I needed five pockets with five compartments each; If you want to do one of these, you might need more or fewer, smaller or bigger.

One thing I wanted also was a piece of fabric to cover the needles with so that no accidents happen when little children comes to visit. I also wanted to be able to hang it on a trolley so it is always available, and for it to be easy to remove from there if I needed to bring my entire collection elsewhere. For the cover I added twice the length of needle case, plus some extra inches on left and the right sides and an allowance on all sides.

Before sewing the down the seams creating the individual compartments, I sewed on a fabric tape across each pocket and wrote the size of every crochet needle that I wanted to store there. Neat and tidy, easy to find! 

To make it look nice I cut out a piece as long as the finished case, placed the right sides in (wrong side facing out) and sewed them together except on one short side, turned it right side out, pressed and sewed the last side shut. Then there was no ugly visible seam.

I found the trolley I wanted at Ikea, the trolley MOLGER. It had three shelves and castors were included, so it is easy to get it out of the way from the couch when there is a need to make room for the the vacuum cleaner (aka my hubby). I also liked the top which allows me to put things on there without them falling of easily.

The back of the case got Velcro so that it could hang over the wooden strip at the top of the trolley. I cut out a back piece that had the same size as the front, but it’s a matter of taste. The fabric comes from an old curtain, so there was no need for me to be frugal with it. The main thing is that it is so big that the case hangs safely and doesn’t move.

AT LAST I can find just the right needle when I need it! And there is no risk getting hurt by the sharp needles, I just cover them up when I need to!

The trolley can hold all my baskets of yarns (well, not all…), bead containers, trashcans, and various other things. You might have noticed I also made another case for all those other things I need; pencils, pliers, scissors, magnifying glass, pipe cleaners…
I stabilized that one with a piece of card board in between the front of the back, so it would hang straight.

.. and I needed yet another trolley! I keep my patterns and pattern books on that one. And some more yarn.. Strange how I managed without these for so long! 

Do you see the pillow on the couch with my name on it? My sweet granddaughter made it for me! So precious!

Posted in Crochet, Virkat | Tagged , , , , , , | 2 Comments

Jane’s bokmärke – Jane’s bookmark

Ibland blir det inte som man tänkt sig. Jag fick syn på ett mönster på ett frivolitetskors som jag inte sett förut, av Jane McLellan och bearbetat av Grace Tan. Det såg hyfsat enkelt ut, tyckte jag. Men inte…

Sometimes things just doesn’t work out as intended. I found this tatted cross pattern that was new to me, a design by Jane McLellan adapted by Grace Tan. It looked easy enough I thought, but… 

Det görs i två delar, först den vänstra sidan och sedan den högra. Jag gjorde den högra först, och det hade ju inte gjort så mycket om jag inte hade satt ihop delarna fel. Det blev inget kors, det blev en pil! Men istället för att lägga arbetet på (den stora) högen av misslyckade frivolitetsförsök, omvandlade jag det till ett bokmärke istället:

It is done in two parts, first the left and then the right. I did the right first, and that might have been OK had I not attached them together all wrong. It didn’t form a cross but an arrow! But instead of adding it to (the big) pile of failed tatting attempts, I made it into a bookmark instead:

Tatted-bookmark-38-i-bok

Men skam den som ger sig, det var bara att försöka igen. Den här gången gick det bättre, men efter att delarna satts ihop tog tråden slut, och inspirationen också. Den räckte bara till att slutföra det här som ett bokmärke i kvadrat istället för som ett kors. Jag bara hatar att fästa trådar mitt i ett arbete! Så jag får försöka en tredje gång, men det tar nog ett tag…

But shame on she who gives up, there was nothing to do but to try again. This time with better luck, but after the parts were attached I ran out of thread, and inspiration with it. I only had so much left that I finished the bookmark as a square instead of a cross. I just hate to weave in ends in the middle of a work! So now I have to try again, but I think it will take a while…

Tatted bookmark by Annie's Granny - Design by Jane McLellan adapted by Grace Tan

Boken? Det är “Om skönhet” av Umberto Eco.

The book? It is “History of beauty” by Umberto Eco.

 

Posted in Bokmärken, Bookmarks, Frivolitet, Tatting | Tagged , , , , , , | 2 Comments

Jazz Crow

Den här tuffa pippin “Jazzkråka” är en design av Anu Koski, The Ageing Young Rebel, och finns som gratis mönster på engelska eller finska här. Hon har också gjort ett mönster på en urgulling pingvin, och den står på min att-göra lista!

This cool pattern “The Jazz-Crow” is a design by Anu Koski, The Ageing Young Rebel, and can be found as a free pattern here in English or Finnish. She has also made a pattern for the cutest little penguin, and that is on my to-do list!

Jazz Crow by Annie's Granny - Free crochet pattern by Anu Koski at The Ageing young rebel

Jazz crow by Annie's Granny - Design by Anu Koski

Link to Anu Koski designs on Ravelry.

 

 

Posted in Birds, Crochet, Fåglar, Virkat | Tagged , , , , | Leave a comment

Mumintroll

2014 är det 100-år sedan Tove Jansson föddes, och vad passar bättre än att virka ett mumintroll för att fira henne! Mönstret till det här trollet kommer från crochetamigurumi.blogg.se och är på svenska. Det finns fler mönster på engelska, t.ex av Samigurumi och The Sun and the Turtle.

Duktiga AmiguruMEI har gjort mönster till Lilla My, den är bara för bra! Hon har för övrigt flera jättesöta gratis mönster, och har även gett ut en mönsterbok för att virka Hello Kitty.

Year 2014 marks the 100th anniversary of the birth of Tove Jansson, and what better way to celebrate her than crocheting a Moomin troll in her honor. The pattern for this one comes from crochetamigurumi.blogg.se and is in Swedish, but there are more free patterns in English to be found, for instance by Samigurumi and The Sun and the Turtle

The talented AmiguruMEI has also made a crochet pattern of Little My, which is just great! She has several cute crochet patterns for free, and has also published a book on Hello Kitty crochet patterns.

Mumintroll

Crochet Moomin troll by Annie's Granny - Free crochet pattern by crochetamigurumi.blogg.se

Posted in Crochet, Troll, Troll, Virkat | Tagged , , , , | Leave a comment

Chinoiserie

Det här mönstret kommer från Karey Solomons frivolitetshäfte “Make Many Merrily”, och kallas för Chinoiserie. Jag tycker det är ett riktigt, riktigt vackert mönster! Det går att köpa från hennes webshop Graceful Arts Fiber Studio e-postadress finns som länk på första sidan.

Chinoiserie ska enligt Wikipedia vara en konstnärlig stil som hämtar inspiration från Kina, och mönstret ser lite Östasiatiskt ut, eller vad tycker ni?
Tråden jag använt är en favorit i repris, Lizbeth storlek 40 “Wildflower Garden”.

This pattern is from Karey Solomons tatting booklet “Make Many Merrily”, and called Chinoiserie. I think it is a really, really beautiful pattern!  The booklet can be bought from her webshop Graceful Arts Fiber Studio email address is on a link on the index page. 

Chinoiserie is according to Wikipedia an artistic style with influences from China, and the pattern does have a touch of the East, don’t you think? 
The thread I have used here is a recurrent favorite, Lizbeth size 40 “Wildflower Garden”.

Tatted bookmark by Annie's Granny Design - pattern by Karey Solomon

Tatted bookmark by Annie's Granny Design - pattern by Karey Solomon

Posted in Bokmärken, Bookmarks, Frivolitet, Tatting | Tagged , , , , | 2 Comments

Liten virkad nalle – Small crochet bear

Ända sedan jag virkade dockorna som jag gav i julklapp till mina småflickor har jag fått förfrågningar om mönster till dem. Mönstret till själva dockorna har Beth Webber gjort, men kläderna och nallen hittade jag på själv. Nu har jag äntligen skrivit ner mönstret till nallen, och du hittar det som gratis mönster på min sida Gratis mönster.

Ever since I crocheted the small dolls for Christmas to my little girls people have asked me for the patterns. The pattern for the doll itself is made by Beth Webber, but the dresses and the teddy bear is my own invention. Now I have finally written down the pattern for the teddy bear, and you can find it on my page Free Patterns.

Crochet bears by Annie's Granny Design - free pattern

De här nallarna fick virkade snören så att de går att hänga på min handväska. Jag har ett antal nallar på den redan!

These teddies has a crochet cord so they can hang on my purse. I have a couple of teddies on it already!

Crochet bears by Annie's Granny Design - free pattern

Crochet bears by Annie's Granny Design - free pattern

De här tre björnarna ovan är virkade av Drops Alpaca. De blev då 6 cm höga.
Den blå nallen nedan är gjord i DMC 20, och blev då 3,5 cm hög.

These three bears above is crocheted using Drops Alpaca. They are 6 cm (2,36”) tall.The blue bear below is made using DMC 20 thread, and is 3,5 cm (1,38”) tall.

Crochet bears by Annie's Granny Design - free pattern

Den blev så liten att den blev en leksaksnalle till en annan av mina nallar!

It is so small it is a toy teddy for another of my crochet teddy bears! 

Crochet bear Alice by Annie's Granny Design

Posted in Bears, Crochet, Nallar, Virkat | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Facebook

Nu finns jag också på Facebook! Där tänkte jag lägga ut lite kortare inlägg lite oftare eftersom det tar lite mer tid att göra riktiga bloginlägg. Nytt kommer på Facebook först!

Now I am also on Facebook! I intended to add shorter posts more often there, since it takes a while to make proper blog posts. News comes first on Facebook :-)

FacebookAGD

Posted in Uncategorized | Leave a comment