Frivoliteter på svenska –
Tatting in Swedish

For English, please scroll down.

 

För en tid sedan fick jag en fråga från Georgia Seitz om jag kände till några böcker om frivoliteter på svenska.

Jag känner såklart till Gun Blomqvist och Elwy Perssons böcker Frivoliteter. Den här boken verkar ha getts ut i tre upplagor, 1967, 1973/1979 (ISBN 91-36-00231-3) och 1995 (ISBN 91-27-05511-6). De första båda upplagorna utgavs av LTs förlag och den sista/senaste av Natur & Kultur som köpte upp LTs förlag 1990. Den första upplagan innehöll 104 sidor och de senare 107 sidor.

Dessa böcker får man nog säga är det viktigaste som publicerats om frivoliteter i Sverige, och de är kända långt utanför landets gränser. Författarna skriver i förordet att de ville ge ut boken därför att det inte fanns någon modern svensk utgåva i ämnet och att de trodde att behovet var stort för en mönsterbok med teknikbeskrivningar och mönster. Man kan inte annat än hålla med! Boken är fortfarande aktuell och efterfrågad nästan 50 år efter det att förordet skrevs.

Boken innehåller en mängd mönster på kant- och mellanspetsar, väska, kragar, ljusmanschetter, stjärnor, dukar och brudkronor. I de senare utgåvorna har en del mönster tagits bort och andra tillkommit.

Böckerna har getts ut på engelska som Tatting Patterns and Designs 1974 och 1988, på norska Nupereller 1981 och på Nederländska Frivolité 1982.

Kanske på fler språk också som jag inte känner till?

Frivoliteter - Gun Blomqvist & Elwy Persson

Frivolitetsmönster - Gun Blomqvist & Elwy PerssonGun Blomqvist och Elwy Persson har också 1982 gett ut ett 63 sidor långt häfte med ytterligare mönster, Frivolitetsmönster.

Boken innehåller utöver teknik och tvättråd mönster på dukar, spetsar och ett par brudkronor.

ISBN: 91-36-01957-7

Frivolitetsmonster - Sara LawergrenSjälvklart känner jag också till Sara Lawergrens häfte Frivolitetsmönster som trycktes i tre upplagor, 1955, 1957 och 1960.

Den innehåller 63 sidor och utöver beskrivning på hur man gör även 43 olika mönster på spetsar, snöflingor/stjärnor och dukar.

Även hon ska ha en stor eloge för sin insats för svenskt frivolitetshantverk.

Sara Lawergren har för övrigt gett ut en mängd böcker om broderier och virkning. Läs mer om henne här.

Man förstår mycket väl det behov som Gun Blomqvist och Elwy Persson kände när de publicerade sin första bok 1967, för det finns inte så mycket mer publicerat på svenska.

Detta är vad jag hittat när jag letat på bibliotek och internet:

Akta spetsar - Real lace - by Elsa BrandstakeÄkta Spetsar Del 1, av Elsa Brandstake.

Boken har ett kapitel om frivoliteter, och var utgiven av J. A. Lindblads Förlag i Uppsala 1925.

Boken har 208 sidor, varav 43 handlar om frivoliteter.

Elsa Brandstake föddes 1876 i Stockholm och dog 1931.

Moderna Skyttelarbeten av Hedwig StojanoffModerne Schiffchenarbeiten-mini

Favorit-lärobok för moderna skyttelarbeten
 av Hedwig Stojanoff.
Häftet är på 32 sidor, utgiven i 1:a upplagan 1923 av Favorit-Expeditionen, Stockholm. Tryckt av Lehmanns Tryckeri i Dresden.
Boken är en översättning från det tyska originalet från 1922, “Favorit-Lehrbuch für moderne Schiffchenarbeiten” och innehåller 52 olika mönster på dukar, tallriksmellanlägg, stjärnor, kantspetsar och kragar.
FrivolitetsarbetenSchiffchen-arbeitenFrivolitetsarbeten häfte 1 som omfattar 52 sidor är en svensk översättning av ett tyskt original och trycktes 1923 av Oehlenschlägers efterträdare.

Det tyska originalet, Schiffchen-arbeiten I (Frivolitäten) Band 36, utgavs av förlag Otto Beyer, Leipzig och editerades av Emmy Lieber. Det gavs ut i två utgåvor, 1915 (50 sidor) och 1921 (63 sidor). Den andra utgåvan hade ytterligare material inkluderat och omslaget förändrat.

Schiffchen-arbeiten II, Band 40 om 38 sidor tryckt 1920 och reviderad 1922 ska ha funnits i svensk översättning men den har jag inte sett någonstans. Se uppdatering längre ner i texten!

Lär er slå frivoliteter - PaisleyLearn to Tat - Clarke & CoDet finns också en häfte om 24 sidor som heter Lär Er slå Frivoliteter utgiven av Clark & Co Ltd, Paisley, Skottland.

Häftet är tryckt av Göteborgs Affärstryckeri AB 1952 och är en översättning från engelskt original, “Learn to tat”.

Utöver instruktioner om hur man slår frivoliteter innehåller häftet mönster på kantspetsar, tallriksmellanlägg, krage, tabletter och dukar i olika svårighetsgrad.

 

Frivoliteter - Saga Molin & Gunn SeverienFrivoliteter ett häfte utgivet av Medborgarskolan och skriven av Saga Molin och Gunn Severien.

Det är en lärobok på 80 sidor, men eftersom den är tryckt på bara den ena av två sidor, så är den egentligen på 40 sidor. Antagligen är de blanka sidorna avsedda för anteckningar.

Den är tryckt 1986 och innehåller historik, beskrivning på hur man slår frivoliteter, arbetsövningar, hur man gör egna mönster, mönsterideer och vad man kan använda frivolitetsspetsar till.

Lär er knyta frivoliteter - Ulla Nyström - Nancy Eriksson Lär er knyta frivoliteter (Learn to tie tatting)
Författare Ulla Nyström and Nancy Eriksson, 26 sidor tryckta 1986.
Det här är ett tunt häfte på 26 sidor i format 21×15 cm.Den innehåller i huvudsak beskrivning på hur man slår frivoliteter, hur man tvättar och stärker frivoliteter och utöver det fyra beskrivningar, tre enkla kantspetsar och en duk.Häftet är förmodligen utgiven i egen regi och i mycket liten upplaga.
Ulla Nyström och Nancy Eriksson är systrar, och har inte bara skrivit häftet själva utan också gjort alla teckningar.
Märkbok av Augusta AbrahamssonMärkbok – av Augusta Abrahamsson har en sida som handlar om frivoliteter.

Läs mer om den här märkvärdiga boken och om Augusta Abrahamsson här.

Uppdatering 2016-04-23:

Damernas bok - Handbok för fruntimmersarbetenJag har hittat ytterligare en bok som innehåller ett kapitel om frivoliteter. Det är Damernas Bok – Handbok för fruntimmersarbeten utgiven av Fahlcrantz & Co år 1879.

Boken innehåller på sidan 72-85 ett kapitel “Frivoliteter (frivoliteter på det gamla sättet) som beskriver hur man gör, visar enkla frivoliteter med och utan picoter. Boken finns fritt tillgänglig i digital form från Umeå Universitet som bläddringsbar bok eller som pdf.

Utöver frivoliteter innehåller den här boken även kapitel om stickning, virkning, broderier, hur man gör garnblommor, syr kläder och en mängd annan intressant läsning.

Uppdatering 2016-04-25:

Enkla frivolitetsspetsar - Simple tatted laceJag fann ännu ett frivolitetshäfte, Enkla frivolitetsspetsar. Det är nummer fyra (IV) i serien Beyers Mönsterböcker för skola och hem, utgiven av A/Bol. O. Oechlenschlägers Eftr cirka år 1925.

Häftet innehåller 28 olika mönster på spetsar och stjärnor.

Uppdatering 2016-05-12:
Frivolitetsspetsar - häfte IISchiffchen Arbeiten Heft IIJag trodde att alla böcker som publicerats i Sverige fanns på bibliotek, eller åtminstone på Kungliga Biblioteket. Men där hade jag fel! Efter mycket letande hittade jag till slut den här på ett antikvariat. Det känns nästan som jag borde skänka den här till Kungliga Biblioteket för att bevaras till eftervärlden! Häftet är en svensk översättning av den tyska Schiffchen-Arbeiten Heft II, Band 40.I svensk översättning heter den Frivolitetsspetsar Häfte II, Band 24s och är utgiven av Förlag A. Bol. O. Oehlenschlägers Eftr. i Malmö, och är en i serien Beyers Handarbetsböcker.

Häftet innehåller 40 sidor och eftersom den är utgiven efter Beyers Frivolitetsarbeten I bör den ha getts ut cirka 1925.

Uppdatering 2016-05-15:
Orkidé Frivolitetsmönster av Sara LawergrenOrkidé Frivolitetsmönster EHE Mönsterserie 403 av Sara Lawergren. Utgiven av AB E. Holmqvists eftr.Format 210×148 mm. ISBN 91-85168-03-3. 16 sidor inkl. omslag.

Häftet innehåller spetsar, halsband, brudkrona och dukar.

 

Uppdatering 2017-03-02:

Ännu ett frivolitetshäfte har hittat hem till mig, Lätta frivolitetsspetsar.

Det är nummer 15 (XV) i serien Beyers Mönsterböcker för skola och hem, utgiven av A/Bol. O. Oechlenschlägers Eftr cirka år 1925.

Häftet innehåller 33 olika mönster på spetsar och motiv.

Det är allt (hittills) vad jag hittat som är tryckt på svenska.

Är det någon som vet någon mer publikation om frivoliteter i Sverige får ni mycket gärna meddela mig!

/Anita

 

 

ENGLISH TRANSLATION               

Some time ago I got an email from Georgia Seitz asking me if I knew of any tatting books published in Swedish.

 

Of course, I’m familiar with Gun Blomqvist and Elwy Perssons book Frivoliteter (Tatting). This book has been published in three editions, 1967, 1973/1979 (ISBN 91-36-00231-3) and 1995 (ISBN 91-27-05511-6).

The first editions were published by LTs publishing company and the last/latest by Natur & Kultur. The first edition contained 104 pages and the later 107 pages.

These books are probably the most important ones being published about tatting in Sweden, and they are well known internationally.

The authors write in the preface that they wanted to publish the book because there was no modern Swedish edition on the subject at that time and they thought there was a great need for a tatting book with tutorial and patterns.
One can only agree!

The book is still relevant and in demand, almost 50 years after the preface was written.
The book contains a variety of patterns on edges, bags, collars, stars, doilies and bridal crowns.

In the later editions, some patterns have been removed and others have been added.

The books have been published in English as Tatting Patterns and Designs 1974 and 1988, on Norwegian Nupereller 1981 and in Dutch Frivolité 1982.

Perhaps also in more languages that I don’t know about?

Frivoliteter - Gun Blomqvist & Elwy Persson

Frivolitetsmönster - Gun Blomqvist & Elwy Persson

Gun Blomqvist and Elwy Persson have also in 1982 published a 63 pages long paperback with additional patterns, Frivolitetsmönster (Tatting patterns).

The book contains a tutorial, washing instructions and patterns of doilies, edges and a couple of bridal crowns.

ISBN: 91-36-01957-7

Frivolitetsmonster - Sara Lawergren

Of course, I also know of Sara Lawergrens booklet Frivolitetsmönster (Tatting patterns) that was printed in 1955, 1957 and 1960.

It contains 63 pages and apart from tutorial also 43 different patterns of edges, snowflakes, stars and doilies.
Sara Lawergren has published several books on embroidery and crochet.

Also, she has made a great contribution to the tatting community.

Read more about her here.

One can easily understand the need Gun Blomqvist and Elwy Persson felt when they published their first book in 1967, because there is not much more published in Swedish.

This is what I found when I searched the libraries and the Internet:
Akta spetsar - Real lace - by Elsa Brandstake

Äkta Spetsar (Real Lace) Part 1, by Elsa Brandstake.

The paperback book has a chapter on tatting and was published by J. A. Lindblads Publishing Company in Uppsala 1925.

The book has 208 pages of which 43 is on tatting.

Elsa Brandstake was born 1876 in Stockholm and died in 1931.

Moderna Skyttelarbeten av Hedwig StojanoffModerne Schiffchenarbeiten-mini
Favorit-lärobok för moderna skyttelarbeten (Favorite textbook on modern shuttle works) by Hedwig Stojanoff.

The booklet is 32 pages long, published in the first edition 1923 by Favorit-Expeditionen, Stockholm and was printed by Lehmanns in Dresden.

The book is a translation from the German original from 1922 “Favorit-Lehrbuch für moderne Schiffchenarbeiten” and contains 52 different patterns on doilies, stars, edgings and collars.
FrivolitetsarbetenSchiffchen-arbeiten

Frivolitetsarbeten häfte 1 is a 52 pages long booklet that is a translation of a German original printed in 1923.

The German original, Schiffchen-arbeiten I (Frivolitäten) Volume 36, was published by Otto Beyer Publishing Company in Leipzig and edited by Emmy Lieber.

It was published in two editions, 1915 (50 pages) and 1921 (63 pages). The second editions had additional patterns included and the cover changed.

Schiffchen-arbeiten II, volume 40 with 38 pages printed 1920 and edited 1922 is supposed to exist in Swedish translation but I haven’t seen it anywhere. For an update, scroll down!

Lär er slå frivoliteter - PaisleyLearn to Tat - Clarke & Co

There is 24 pages long booklet called Lär Er slå Frivoliteter published by Clark & Co Ltd in Paisley, Scotland.

The booklet is printed by Göteborgs Affärstryckeri AB 1952 and is a translation of an English original, “Learn to tat”.

Apart from instructions how to tat, the booklet contains patterns of lace edgings, collars, tablets and doilies of varying skill levels.

Frivoliteter - Saga Molin & Gunn Severien

Frivoliteter (Tatting) is a booklet published by Medborgarskolan and written by Saga Molin and Gunn Severien.

It is an 80 pages long textbook, but since it is only printed on one of the two sides it is really 40 pages long. I guess the blank pages and intended for notes.

It was printed in 1986 and contains the history on tatting, tutorial, work exercises, how to make your own designs, patterns and ideas of how to can use tatted lace.

Lär er knyta frivoliteter - Ulla Nyström - Nancy Eriksson

Lär er knyta frivoliteter (Learn to tie tatting)
Authors Ulla Nyström and Nancy Eriksson, 26 pages printed 1986.

This is a thin booklet, 26 pages long in the format 21×15 cm. It mainly contains tutorials but also notes on how to wash and starch tatting, and it has four easy patterns, three edgings and one doily.

The booklet is probably published by the authors themselves and in not that many copies.

Ulla Nyström and Nancy Eriksson are sisters, and has not only written the booklet but also made all the drawings in it themselves.

Märkbok av Augusta Abrahamsson

Märkbok – by Augusta Abrahamsson contains one page with tatting patterns.

Read more about this remarkable booklet and about Augusta Abrahamsson here.

Update 2016-04-23:

Damernas bok - Handbok för fruntimmersarbetenI have found another book which contains a chapter on tatting. It’s Ladie’s Book – Guide for women works (Damernas Bok – Handbok för fruntimmersarbeten) published by Fahlcrantz & Co in 1879.

The chapter on page 72-85 “Tatting (tatting the old way)” has a tutorial and samples of simple tatting with and without picots. The book is freely available in digital form from the University in Umeå as a browsable book  or as pdf.

In addition to tatting, this book also includes chapters on knitting, crocheting, embroidery, how to make yarn flowers, sewing clothes and a variety of other interesting reading. 

Update 2016-04-25:

Enkla frivolitetsspetsar - Simple tatted ladeI found yet another booklet on tatting, Enkla frivolitetsspetsar (Simple tatted lace).
It is number four in the series Beyers pattern books for school and home, published by A / Bol. O. Oechlenschlägers Eftr around 1925.

The booklet contains 28 different designs of lace edgings and stars.

Update 2016-05-12:

Frivolitetsspetsar - häfte IISchiffchen Arbeiten Heft III thought that all books published in Sweden could be found in a library, or at least at the Royal Library in Stockholm. But I was wrong!

After searching all over I finally found this copy in the used books section of a webshop. It almost feels that I should donate this copy to the Royal Library to be preserved for prosperity!

The booklet is a Swedish translation of the German Schiffchen-Arbeiten Heft II, Band 40.

In the Swedish translation, it is called Frivolitetsspetsar Häfte II, (Tatted lace edgings) Band 24s and was published by A. Bol. O. Oehlenschlägers Eftr Publishing Company in Malmö, and is one booklet in the series Beyers Handarbeitsbücher.

The booklet contains 40 pages and since it was published after Beyers Frivolitetsarbeten It should have been printed approx 1925.

Update 2016-06-15:
Orkidé Frivolitetsmönster av Sara LawergrenOrkidé Frivolitetsmönster (Orkidé Tatting Patterns) by Sara Lawergren.

Published by AB E. Holmqvists eftr. Format 210×148 mm. ISBN 91-85168-03-3. 16 pages incl. cover. Contains edgings, necklaces, bridal crown and doilies.

Uppdatering 2017-03-02:

Another tatting booklet found its way to me:
Lätta frivolitetsspetsar. (Easy tatted lace).

It is number fifteen (XV) in the  Beyers pattern books series for school and home, published by A / Bol. O. Oechlenschlägers Eftr around 1925.

The booklet contains 33 different designs of lace edgings and motifs.

This is all that I have found (so far) that is printed in Swedish.

If anyone knows of any more publications about tatting in Swedish, I would be very happy if you let me know!

/Anita

This entry was posted in Frivolitet, Miscellaneous, Övrigt, Tatting and tagged , . Bookmark the permalink.

4 Responses to Frivoliteter på svenska –
Tatting in Swedish

 1. Jane says:

  Very interesting post. I bought my first Gun Blomqvist book when it was published in hardback and have at least one other copy too. Wonderful books. Look forward to reading your next post.

  • Anita says:

   Hi Jane! Gun Blomqvist and Elwy Perssons blue book was the one I had when my father taught me to tat. It still inspires me, and I have tatted their small cross many times. The star doily I also really enjoyed doing, it is a really beautiful pattern. /Anita

 2. ingvor says:

  Tack för denna information, jag har köpt en sådan skyttel men vet inte hur man gör,jag har hittat en av böckerna, så det ska bli intressant att prov, dom arbetena som är gjorda är så fina.
  Ha en bra dag

  • Anita says:

   Hej Ingvor! Vad roligt att du upptäckt frivoliteter! Det är verkligen jätteroligt, och ett handarbete man kan ha med sig var som helst. Om du vill se filmer på hur man gör, så har textillärare Ingrid Sturesson lagt ut några här. Joëlle Paulson (Frivole) har också gjort flera mycket bra filmer på Youtube. Lycka till med skytteln! /Anita

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *