Tag Archives: Mönster

Påskduk och påskhare – Easter doily and bunny

Vårens utmaning i Yahoo-gruppen Thead Animals var att virka en påskduk i design av Berta Hesen-Minten från ThReAdTeDs. Medlemmarna fick välja fritt vad de ville göra: duken som den var, kanske upp och ner som en hatt till en nalle, med ägg i mitten som en påskduk eller inte, eller vad helst annat man kunde komma på.

The Spring challenge in the Yahoo group Thread Animals was to crochet an Easter doily from a design of Berta Hesen-Minten of ThReAdTeDs. The members could choose for themselves if they wanted to make the doily as i was, turn it upside down to make a bear hat, place an egg in the cup in the middle of the doily or whatever else that came into mind. 

Jag valde att utöver duken även göra en liten vit kanin med en klänning i samma design som duken. De små påskliljorna på kaninens klänning fick jag hitta på själv. Mönstret hittar du nedan, eller så kan du ladda ner den som pdf här.

My choice was to crochet the doily but also a little white bunny with a dress in the same design. The tiny daffodils on the dress is my own design. The pattern can be found below, or you can download it as a pdf pattern here.

Alla som deltog vann ett av Berta’s fantastiska mönster!

All who participated won one of Berta’s great patterns!

Mönster på virkad påsklilja Pattern for a crochet Daffodil 
Med vitt:
2 lm, (1 fm, 1 hst, 1 st, 1 dst, 1 picot om 2 lm, 1 dst, 1 st, 1 hst, 1 fm) i den 1:a lm. Upprepa 5 gånger tills det finns sex blomblad.
1 sm i den 1:a lm på det första bladet. Vänd.
With white:
Ch 2, (1 sc, 1 hdc, 1 dc, 1 tr, 1 picot with 2 ch, 1 tr, 1 dc, 1 hdc, 1 sc) in the 1st ch. Repeat 5 times until there are six petals. 
1 sl st in the 1st ch on the first petal. Turn.
Med gult:
2 fm i mitten på varje blad = 12 fm.
Virka runt 12 fm i 4 varv, totalt 48 fm.
Sista varvet virkas (1 fm, 2 fm i nästa m) varvet ut = 18 fm.
Tag av tråden och fäst.
With yellow:
2 sc in the middle of each petal = 12 sc.
Crochet 12 sc in four rounds, 48 sc in total. 
The last row is crocheted with (1 sc, 2 sc in the next sc) repeatedly = 18 sc in total. 
Cut the thread and hide ends. 

 

Posted in Bunnies, Crochet, Kaniner, Virkat | Tagged , , , , , | 2 Comments