Liten virkad mus – Tiny crocheted mouse

Jag fick syn på den här lilla musen på Instagram, och den var virkad efter ett gratis mönster av Pysselboa. Inte kunde jag låta bli att försöka virka den! Den är hur söt som helst, och det finns flera olika varianter på kläder till den. Jag är ju lite svag för vit spets, så jag gjorde en klänning till min mus efter eget mönster, som går att ladda ner här från min blogg.

Pysselboa visade sig också ha en alldeles utmärkt idé! Hon ger ju bort sina mönster gratis, precis som jag. Men hon har också startat en insamling hos Cancerfonden, så att de som så vill kan lämna ett bidrag där som betalning för de mönster de använder.

En superbra idé tyckte jag, så det har jag också gjort! Så om du laddar ner mina mönster och har glädje av dem, kanske du också vill sprida glädjen vidare genom att lämna ett litet bidrag till ett bra ändamål? Du når min insamling till Barncancerfonden här eller Cancerfonden här. Tänk på att också små bidrag hjälper till i kampen mot cancer.

Crochet mouse by Annie's Granny Design - Pattern by Pysselboa

I spotted this little mouse on Instagram, and it was crocheted from a free pattern designed by Pysselboa. It isunfortunately only available in Swedish. I could not resist to crochet it! It is just so cute, and there are several different varieties of clothing to it. I have a soft spot for white lace so I made a dress for my mouse from my own pattern, which can be downloaded for free here from my blog.

Pysselboa turned out to have a really excellent idea! She gives away her designs for free, just like I do. But she has also started a fundraiser at the Swedish Cancer Foundation, so that those who so wish can make a contribution there as payment for the patterns they use.

What a great idea I thought, so I have also started one! If you download my patterns and enjoy them, you may also want to spread the joy further by making a small donation for a good cause?
The web site is in Swedish and can be found here, and you can read more about the Swedish Childhood Cancer Foundation here. But of course any donation to any Cancer Foundation will do just as well! Remember that also small amounts helps to fight cancer.

Crochet mouse by Annie's Granny Design - Pattern by Pysselboa

New comment August 29 2015: The designer Irene Holmgren from the blog Pysselboa has been kind enough to grant me permission to translate her cute crochet mouse pattern into English and to share it on my blog.

It is very much appreciated if you left a comment on her blog post if you download this pattern, and encourage others to also make a contribution to the fight against cancer. Click on: Pysselboa blogpost.

You can now download the pattern as a pdf here or from my free patterns page.

Posted in Crochet, Mice, Möss, Virkat | Tagged , , , , | 4 Comments

Mitt första tryckta mönster – My first printed pattern

Som jag berättade i mitt inlägg om de nya EU momsreglerna, så kan jag inte längre sälja mönster som nedladdningsbara PDF-dokument. Eller kan och kan… Visst kan jag men det är bara för mycket och för krångligt.

Istället blev jag tvungen att skriva ut mönstret och posta om någon ville köpa det. Jag trodde att i och med att jag höjde priset och började ta betalt för porto skulle antalet beställningar gå ner. Men det har det inte gjort, tack!!

Så istället beslutade jag att låta trycka upp mitt mönster i A5 format, 16 sidor.
Bilderna i det tidigare mönstret blev inte tillräckligt bra i tryck, och för att kunna ta nya högupplösta bilder virkade jag ett par till troll. Det var ett tag sedan jag gjorde några troll, så det var riktigt roligt!

Nu har jag gått hem mitt allra första tryckta mönster i egen design. Det känns STORT!

Printed crochet troll patterns by Annie's Granny Design

As I said in my previous post about the new EU VAT law, I can no longer sell patterns as downloadable PDF documents. Or can… Sure I can, but it is just too much and too complicated.

Instead I had to print out the pattern and send it in the ordinary mail if anyone wanted to buy it. As I had to increase the price and charge for postage I thought that the sales would go down. But is hasn’t, thanks!!

So I decided to have the pattern professionally printed, and I did; In 16 pages A5 format. The images in the previous pdf pattern wasn’t good enough to print, so in order to take new high-resolution images I crocheted a couple of trolls. It has been a while since I did any, so it was great fun!

Now I have my very first printed pattern of my own design delivered to me. It feels SPECIAL!

Troll-7d

Ett troll ska väl vara lite rufsig i håret, eller hur?

 A troll should surely be a little tousled hair, right?

Troll-7b

Troll-6e

Den här trollkillen fick en kofta stickad efter mitt eget mönster, som du hittar gratis här. Jag lade till några extra knapphål och knappar. Byxorna är en uttjänt avklippt strumpa som jag sydde ihop på mitten!

This little troll guy got a cardigan knitted from my own design, which can be found as a free pattern download here. I added some extra buttonholes and buttons. The pants are made from an obsolete sock that I cut and stitched together in the middle!

Troll-6c

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Liten virkad kanin – Small crochet bunny

När jag väl hade gjort de små nallarna var inte steget så långt att utveckla mönstret lite till och göra en kanin! Kaninen är inte lika lätt att göra som nallen, men är å andra sidan roligare eftersom den får lite mer karaktär med sina stora tassar!

Det är inte så lätt att skriva mönster. Jag har virkat denna kanin så många gånger att jag ärligt talat blev ganska trött på honom. Alltid hittar man lite mer man tycker man måste förtydliga i mönstret eller vill utveckla lite till, och det känns som man aldrig blir klar!

Säkert är det också fel någonstans i mönstret som jag inte kan se, korrekturläsning är en konst! Vill du hjälpa mig med nästa mönster, får du jättegärna säga till! Hur som helst, nu är mönstret klart och du kan hämta det gratis från min sida med gratismönster.

Skulle du göra en kanin med det här mönstret skulle det vara så roligt att få se en bild och kanske också lägga upp en bild här på min blog!

Green crochet bunny by Annie's Granny Design - Free pattern

Once i had made the small teddy bear pattern the step was not so far to develop the pattern a little bit more and make a bunny! The bunny is not as easy to do as the teddy bear, but on the other hand it is more fun because it has more character with its big paws!

It is not so easy to write patterns. I have crocheted this bunny so many times that I honestly was pretty tired of him. Always I found a little more I could clarify in the pattern or something I wanted to develop some more so I felt I would never be finished!

And I am sure the pattern has an error or typo somewhere that I just don’t see, proofreading is an art form! If you feel like helping me out with my next pattern, do tell me! Anyway, now the pattern is finished and you can download it for free from my free patterns page.

If you do crochet a bunny from this pattern, I would just love to see a picture of it! It would be so nice to upload images of him on my blog!

 

Posted in Bunnies, Crochet, Kaniner, Virkat | Tagged , , , , | Leave a comment

EU och nya momsregler – EU and new tax laws – MOSS

Skogstroll - Virkmönster av Anita Schaeder Annie's Granny Design
Året har inte börjat bra. EU har infört en ny momslag som gör att om man säljer mönster som elektronisk nedladdning, pdf-dokument som jag gör, så ska man betala moms i det land kunden kommer ifrån om kunden kommer från ett land inom EU. Istället för som nu, svensk moms.

Nu har jag läst lagtexten och googlat i en hel dag, jag kunde inte tro att det var sant!

Men det är det.

 

 

 

Detta är vad det i korthet går ut på:

– Jag måste veta var kunden kommer ifrån för land.
– Jag måste veta vilken momsprocent som gäller för det landet.
– Jag måste veta om kunden är privatperson eller företag, för lagen gäller inte försäljning till företag.
– Jag måste registrera mig för Skatteverkets elektroniska tjänst MOSS, och det innan 31/12 2014 om jag vill sälja under första kvartalet 2015. Om jag inte gör det och ändå säljer, måste jag momsregistrera mig i varje land jag säljer till och själv sköta om momsdeklarationer och inbetalning av moms till varje land med allt vad det innebär.
– Jag måste spara all dokumentation om kunden i tio år.
… och allt vad mer som jag ännu inte läst eller förstått.

Bara att veta var kunden kommer ifrån är en utmaning eftersom jag ibland bara har en epostadress. Det går att överlåta till ett företag att sälja mina mönster åt mig, och då ansvarar de för momsen. Men de tar betalt för detta och då försvinner en stor bit av min förtjänst.
Dessutom riskerar jag att råka ut för skatterevision från varje land inom EU.
Lite mycket att hantera kan jag tycka.

Att göra allt detta kräver långt mer administration än vad jag vill hålla på med. Jag vill skapa mönster, inte vara momsadministratör. Så nu har jag beslutat att mina mönster tills vidare bara finns att köpa som pappersmönster, för lagen gäller bara elektronisk handel. Jag är tvungen att höja priset för att täcka utskriftskostnader. Jag måste ta betalt för porto. Straffa mina kunder. Tillbaka till stenåldern. Effektivt sätt att stänga ner småföretagare. Jag hoppas verkligen de kommer på bättre tankar och ändrar lagen. Suck.

 Forest Troll - Crochet pattern design Anita Schaeder Annie's Granny Design

Not the best start of a New Year. EU has introduced a new VAT law, which means that if you sell patterns for electronic download, pdf documents like I do, you should pay VAT according to the law in the country the customer comes from, if the customer is in any of the EU countries. Instead of the VAT rate from the country I am in.

Now I’ve read the legal text and googled for a whole day, I could not believe it was true!

But it is.

 

 

This is in short what it is about:

* I have to know which country the customer comes from.
* I have to know the VAT rate valid for that country.
* I have to know if the customer is a private person or a company, because the law is not applicable for companies.
* I have to register for the electronic service MOSS, and in Sweden I have to do that before 31/12 2014 if I want to sell patterns during the first quarter of 2015. If I don’t do that, I must register for VAT in all EU countries I sell to, and I have to take car of VAT declaration and payments in all countries.
* I have to save all documentation about the customers for ten years.
…and whatever else I haven’t read or understood yet.

To know which country a customer comes from is a challenge when I sometimes only have en email address. 
It is possible for me to let another company sell my patterns at a cost, taking a big chunk of my profit.
On top of all this, I might face a tax audit from every country in the EU. A little bit too much to handle, I think.

To do all this requires far more administration than I want to do spend time doing. I want to create patterns and design, not work as a tax administrator. 

So now I’ve decided that my designs for the time being are only available as paper patterns, because the law only applies to electronic commerce. I have increased the price to cover for the printing cost. I have to charge for shipping. Punishing my customers. Back to the stone age. Effectively shutting down small businesses. I really hope they will reconsider and change the law. Sigh.

Posted in Uncategorized | Tagged , , , | 7 Comments

God Jul! – Merry Christmas!

Jag vill önska alla en riktigt God Jul och ett Gott Kreativt Nytt  År!

I wish everybody a really Merry Christmas and a Happy CreativeNew  Year!

 

Merry Christmas 2014 - Annie's Granny

Julgranen är virkad och kommer från ett gratis mönster som jag fann på michaels.com.
Tyvärr har de tagit bort den, men den finns fortfarande kvar här.

The Christmas tree is from a free crochet pattern I found on michaels.com
Sorry to say they removed it, but it is still available here.

 

Posted in Bears, Bunnies, Crochet, Dockor, Dolls, Kaniner, Nallar, Virkat | 2 Comments

Drops Julkalender – Drops Christmas Calendar

Glöm inte bort Drops trevliga Julkalender! Ett nytt gratis mönster varje dag!
Idag hittade jag ett trevligt virkat fodral till en Bag-in-the-box.

Don’t forget Drops nice Christmas Calendar! A new free pattern every day!
Today I found a nice crochet Gingerbread house Wine box cover!

 

Drops JulkalenderDrops Christmas Calender

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Julspecial – Christmas Special

Besök min Etsy shop! Just nu har jag specialpris på några dockor och nallar. Endast 225 kr fraktfritt!

Visit my Etsy shop! Christmas Special Offer now for some of my dolls and bears. Only 30 USD with free shipping!

Crochet dolls by Annie's Grannny Crochet dolls by Annie's Grannny

Posted in Bears, Crochet, Dockor, Dolls, Nallar, Virkat | Leave a comment

Virkarbetsplats – Crochet workplace

—–> For English – scroll down…

Det har funnits stunder då det varit både frustrerande och riskabelt att få inspiration att sitta ner och virka!

Sätta sig ner för att upptäcka att mönstret jag ville göra kunde jag inte hitta, garnet var någon annanstans (ingen aning var), virknålen hittar jag i alla möjliga storlekar utom just den jag tänkte använda och helt plötsligt upptäcker jag att all tid går åt till att leta grejer! Och hitta dem! Virknålen i matten eller ännu värre: I soffan! Oj, oj…

Helt klart var det här något som det måste göras någonting åt!

Först behövde jag ett virkfodral! Jag sorterade alla mina virknålar efter storlek och mätte ut ett hur djup varje ficka behövde vara och hur många fickor jag behövde. Fickan fick inte vara så djup att hela virknålen försvann, utan en bit skulle vara synlig. Jag behövde fem fickor med fem fack vardera, men det är ju alldeles individuellt: Om du vill göra en sådan här kanske du behöver fler, färre, större eller mindre fack.

En sak jag ville ha var en bit tyg som jag kunde lägga över nålarna, så att det inte händer någon olycka när små barn kommer och hälsar på. Och så ville jag kunna hänga den över en hylla eller ett bord så den alltid finns till hands men också lätt kunna ta bort den därifrån om jag behöver ta med mig hela samlingen någonstans.

För överhänget mätte ut lika mycket tyg till som själva virkfodralet och lade dessutom till några extra centimeter tyg på höger och vänster sida + sömsmån runt om innan jag klippte tyget.

Innan jag sydde de lodräta sömmarna för att skapa de individuella fickorna, sydde jag fast ett band rakt över varje rad och på det skrev jag vilken storlek på nål det skulle vara i varje fack. Ordning och reda, lätt att hitta!

Crochet needle case by Annie's Granny Design Crochet needle case by Annie's Granny Design

För att det skulle se snyggt ut klippte jag ut en lika lång bit som det färdiga fodralet, lade räta mot räta och sydde ihop utom på ena kortsidan, vände rätsidan utåt, pressade och sydde den sista kortsidan klar. Då blev det inga fula synliga sömmar.

Crochet needle case by Annie's Granny Design Crochet needle case by Annie's Granny Design

Crochet needle case by Annie's Granny Design Crochet needle case by Annie's Granny Design

Ikea Molger Trolley - Rullbord

Jag hittade precis det bord jag ville ha på Ikea, rullbordet MOLGER. Det hade tre hyllor och hjul, så att man kan skjutsa bort det från soffan när man behöver göra plats för dammsugaren (alias gubben min). Jag gillade också kanten längst upp, som gör att jag kan ställa saker där utan att de ramlar av så lätt.

Backstycket på virkfodralet fick kardborreband så att det kunde hängas fast över träribban längst upp. Jag gjorde ett bakstycke som var lika långt som framstycket, men det är ju en smaksak. Tyget är en gammal gardin, så jag behövde inte vara sparsam med det. Huvudsaken är att den är så lång att virkfodralet hänger säkert och inte rör på sig. Bakstycket sydde jag fast med framstycket längst upp.

ÄNTLIGEN kan jag hitta precis rätt nål när jag behöver den! Och inte behöver jag riskera att göra illa mig på nålarna, det är bara att hänga över skyddet när det behövs!

Crochet needle case by Annie's Granny Design

På vagnen får det plats alla mina korgar med garner, (nåja, alla är det väl inte), pärlburkar, skräpburkar och diverse annat. Du kanske har märkt att jag gjorde ytterligare ett fodral för alla de där andra sakerna: pennor, tänger, saxar, förstoringsglas, piprensare…

Den förstärkte jag med en bit kartong emellan fram- och bakstycket så att den skulle hänga rakt.

Crochet needle case by Annie's Granny Design

…och att jag behövde en vagn till! På den har jag nu mina mönster och mönsterböcker. Och lite mer garn… Märkligt hur jag klarat mig utan dessa så länge!

Ser ni kudden på soffan med mitt namn på? Den har rara dotterdottern gjort till mig! Så fin!!

Crochet needle case by Annie's Granny

There has been times when it has been both frustrating and dangerous to get inspiration to sit down to crochet! 

Sit down to discover that the pattern I wanted to work with I cannot find, the yarn is somewhere else (no clue where), the crochet needle I find in all different sized except the one I need and suddenly all the time I have on my hands is spent looking for things! And finding them! The crochet needle in the rug or even worse, on the couch! Ouch…

I simply had to do something about it! 

First I needed a crochet needle case! I organized all my needles in sizes, and measured how deep every pocket needed to be and how many of them I needed. It should not be so deep that the needle disappeared all together but a part of it should still be visible. I needed five pockets with five compartments each; If you want to do one of these, you might need more or fewer, smaller or bigger.

One thing I wanted also was a piece of fabric to cover the needles with so that no accidents happen when little children comes to visit. I also wanted to be able to hang it on a trolley so it is always available, and for it to be easy to remove from there if I needed to bring my entire collection elsewhere. For the cover I added twice the length of needle case, plus some extra inches on left and the right sides and an allowance on all sides.

Before sewing the down the seams creating the individual compartments, I sewed on a fabric tape across each pocket and wrote the size of every crochet needle that I wanted to store there. Neat and tidy, easy to find! 

To make it look nice I cut out a piece as long as the finished case, placed the right sides in (wrong side facing out) and sewed them together except on one short side, turned it right side out, pressed and sewed the last side shut. Then there was no ugly visible seam.

I found the trolley I wanted at Ikea, the trolley MOLGER. It had three shelves and castors were included, so it is easy to get it out of the way from the couch when there is a need to make room for the the vacuum cleaner (aka my hubby). I also liked the top which allows me to put things on there without them falling of easily.

The back of the case got Velcro so that it could hang over the wooden strip at the top of the trolley. I cut out a back piece that had the same size as the front, but it’s a matter of taste. The fabric comes from an old curtain, so there was no need for me to be frugal with it. The main thing is that it is so big that the case hangs safely and doesn’t move.

AT LAST I can find just the right needle when I need it! And there is no risk getting hurt by the sharp needles, I just cover them up when I need to!

The trolley can hold all my baskets of yarns (well, not all…), bead containers, trashcans, and various other things. You might have noticed I also made another case for all those other things I need; pencils, pliers, scissors, magnifying glass, pipe cleaners…
I stabilized that one with a piece of card board in between the front of the back, so it would hang straight.

.. and I needed yet another trolley! I keep my patterns and pattern books on that one. And some more yarn.. Strange how I managed without these for so long! 

Do you see the pillow on the couch with my name on it? My sweet granddaughter made it for me! So precious!

Posted in Crochet, Virkat | Tagged , , , , , , | 2 Comments

Jane’s bokmärke – Jane’s bookmark

Ibland blir det inte som man tänkt sig. Jag fick syn på ett mönster på ett frivolitetskors som jag inte sett förut, av Jane McLellan och bearbetat av Grace Tan. Det såg hyfsat enkelt ut, tyckte jag. Men inte…

Sometimes things just doesn’t work out as intended. I found this tatted cross pattern that was new to me, a design by Jane McLellan adapted by Grace Tan. It looked easy enough I thought, but… 

Det görs i två delar, först den vänstra sidan och sedan den högra. Jag gjorde den högra först, och det hade ju inte gjort så mycket om jag inte hade satt ihop delarna fel. Det blev inget kors, det blev en pil! Men istället för att lägga arbetet på (den stora) högen av misslyckade frivolitetsförsök, omvandlade jag det till ett bokmärke istället:

It is done in two parts, first the left and then the right. I did the right first, and that might have been OK had I not attached them together all wrong. It didn’t form a cross but an arrow! But instead of adding it to (the big) pile of failed tatting attempts, I made it into a bookmark instead:

Tatted-bookmark-38-i-bok

Men skam den som ger sig, det var bara att försöka igen. Den här gången gick det bättre, men efter att delarna satts ihop tog tråden slut, och inspirationen också. Den räckte bara till att slutföra det här som ett bokmärke i kvadrat istället för som ett kors. Jag bara hatar att fästa trådar mitt i ett arbete! Så jag får försöka en tredje gång, men det tar nog ett tag…

But shame on she who gives up, there was nothing to do but to try again. This time with better luck, but after the parts were attached I ran out of thread, and inspiration with it. I only had so much left that I finished the bookmark as a square instead of a cross. I just hate to weave in ends in the middle of a work! So now I have to try again, but I think it will take a while…

Tatted bookmark by Annie's Granny - Design by Jane McLellan adapted by Grace Tan

Boken? Det är “Om skönhet” av Umberto Eco.

The book? It is “History of beauty” by Umberto Eco.

 

Posted in Bokmärken, Bookmarks, Frivolitet, Tatting | Tagged , , , , , , | 2 Comments

Jazz Crow

Den här tuffa pippin “Jazzkråka” är en design av Anu Koski, The Ageing Young Rebel, och finns som gratis mönster på engelska eller finska här. Hon har också gjort ett mönster på en urgulling pingvin, och den står på min att-göra lista!

This cool pattern “The Jazz-Crow” is a design by Anu Koski, The Ageing Young Rebel, and can be found as a free pattern here in English or Finnish. She has also made a pattern for the cutest little penguin, and that is on my to-do list!

Jazz Crow by Annie's Granny - Free crochet pattern by Anu Koski at The Ageing young rebel

Jazz crow by Annie's Granny - Design by Anu Koski

Link to Anu Koski designs on Ravelry.

 

 

Posted in Birds, Crochet, Fåglar, Virkat | Tagged , , , , | Leave a comment